המועצה הגישה התנגדות מנומקת לוועדת משרד הפנים בנושא חלוקת כספים וגבולות