הנחיות טיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים סביבתיים – לחץ כאן