דלג לתוכן

הנחיות לאיסוף פסולת

גזם –

זמן הוצאה: כל שבוע למעט שבוע אחרון בחודש

ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק יום לפני הפינוי אשר נקבע בישוב מגוריכם בהתאם למופיע באתר המועצה ובערוצי המדיה השונים. גזם שיוצא ביום הפינוי לא יאסף.

אופן ההוצאה:

יש להניח את הגזם על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית, שלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב או הולכי הרגל. גזם שיונח בשטח החצר הפרטית לא יאסף.

גזם שיושאר בשטח החצר הפרטית לא ייאסף.

יש לחתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר על מנת שיהיה ניתן לאסוף אותם.

יפונה רק גזם ביתי נקי. (גזם ביתי נקי הינו גזם נוי ללא כל פסולת או חומרים אחרים כגון: קרטון, פלסטיק, שקיות, שקים, צינורות השקיה, ריהוט, קרשים, רשתות ועוד).

פסולת גושית – פינוי פעם בחודש (שבוע אחרון)

פסולת המוגדרת גושית: כל פסולת אשר אינה פסולת אורגנית ונפחה גדול כך שלא ניתן להשליכה לפח האשפה הירוק, כגון:

ריהוט, מזרונים, אופניים, עגלות ילדים ישנות, בוסטרים .

אין להשליך פסולת ביתית בגושית

זמן הוצאה:

ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק יום לפני הפינוי אשר נקבע בישוב מגוריכם בהתאם למופיע באתר המועצה ובערוצי המדיה השונים. פסולת גושית שתוצא ביום הפינוי לא תיאסף.

אופן ההוצאה:

יש להניח את הפסולת הגושית על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית, ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב או הולכי הרגל. פסולת גושית שתונח בשטח החצר הפרטית לא תיאסף.

כמות הוצאת פסולת גושית:

ניתן להוציא עד כ 3 – קוב. (נפח של כ 3 בלות)

 

פסולת שאינה פסולת גושית:

פסולת חקלאית – הכוללת ניילון חקלאי, משטחים, מיכלי הדברה 3-5 ליטר, צינורות השקיה, טפטפות, יפונו למפח"ק לפי ההסדר עם המושב בימים הרלוונטיים. כל פסולת חקלאית אחרת תטופל או תפונה ע"י החקלאי עצמו.

פסולת עסקית – באחריות כל עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית באר טוביה, לפנות את האשפה שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי המפנה לאתר מורשה בדין. פסולת עסקית לא תפונה.

פסולת משקית – במידה ותושב  מעוניין לפנות את חצר המשק שלו מאשפה שהצטברה עם השנים, עליו להזמין פינוי עצמאי ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי ולפנותה לאתר מורשה בדין.

צמיגים – יש לפנות לפנצ'רייה, או ליבואן צמיגים. לא ייאספו צמיגים שיונחו לאיסוף כפסולת גושית.

נבקשכם להימנע מהנחת הפסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב בכדי לאפשר

 

הנחיות לאיסוף פסולת גזם/גושית/ אלקטרונית/חקלאית

 

פסולת בניין

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במכלי האצירה, במקומות ציבוריים, כמו גם במסגרת פינוי הפסולת הגושית. באחריות המשפץ / בונה לפנות בכוחות עצמו את הפסולת שנוצרה לאתר פסולת בנייה מורשה בדין . מומלץ לסכם מראש את נושא פינוי הפסולת עם הקבלן. במהלך השיפוץ / בנייה יש לוודא שהקבלן מעביר לכם אישור כניסה לאתר מוסדר כדי למנוע את השלכת הפסולת שלכם אופן לא מוסדר ושלא כחוק.

הגדרת פסולת בניה:

פסולת הנוצרת מבנייה/שיפוץ בית/משק.

פסולת בנין כוללת חומרים כגון : בטון, אריחי קרמיקה, שברי מרצפות וקירות, משקופים ודלתות, ברזל, אבן, קורות עץ, משטחי עץ, משטחי קלקר גדולים, חומר מבודד לקירות, שברי בלוקים, חתיכות פרקטים, רעפים, עץ תפסנות, דק מפורק לפינוי, פרגולה מפורקת לפינוי, משטחי עץ וכו'

פסולת אלקטרונית – אחת לחודש מתבצע פינוי פסולת אלקטרונית גדולה מבתי התושבים, יש לדווח באתר המועצה או בטלפון – 08-8509786 .

פסולת אלקטרונית גדולה – מקרר, תנור, מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים וכ"ו.

פסולת אלקטרונית קטנה – בכל מזכירות הישובים קיים מיכל איסוף פסולת אלקטרונית קטנה כגון: מקלדת, מסך מחשב, דיסקים, טיונר, מצנם וכו'.

 

 

 

 

Skip to content