הרשמה לפעילויות חנוכייף באר טוביה

החלה ההרשמה לפעילויות חנוכייף באר טוביה בבתי הספר ובגנים

התוכנית תתקיים בביה"ס  היסודיים א'-ג' בתאריכים 24-30.12 (לא כולל שישי)
מוזמנים להיכנס ולהרשם
סגירת ההרשמה במינפיי בתאריך 3.12

https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=7003199&ruletype

החלה הרשמה לקייטנת חנוכה בגני הילדים.
ההרשמה באתר אופק:
Www.ofek4kids.co.il

ילדי הצהרונים אינם צריכים לבצע רישום.
ההרשמה עד לתאריך 3.12