דלג לתוכן

וועדת השלושה בדיקת מבנים טרומיים לפי פרוגרמת משרד החינוך ביד חזון ובאר עמי

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 23.10.2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: בדיקת מבנים טרומיים לפי פרוגרמת משרד החינוך ביד חזון ובאר עמי

מחלקת הנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל: בדיקת מבנים טרומיים לפי פרוגרמת משרד החינוך בבתי ספר יד חזון ובאר עמי.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

 

שם היועץ הצעת מחיר כולל מע"מ
סקאן אין בע"מ 77,220 ₪
קבוצת הנדסה ואיכות בע"מ 83,070 ₪

 

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהתאם להמלצת מחלקת הנדסה מחליטה הוועדה  על התקשרות עם היועץ  סקאן אין בע"מ  שהצעתו בסך 77,220 ₪ כולל מע"מ היא  הזולה ביותר, לבדיקת מבנים טרומיים לפי פרוגרמת משרד החינוך בבתי ספר יד חזון ובאר עמי.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 78,000 ₪ כולל מע"מ.   סעיף תקציבי: תב"ר 1230.

אישור גזברות התקבל ביום: 20/10/2022

 

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

 

_______________

          צופי צור

      גזבר המועצה              

_______________

     ד"ר דנה סיון

   מנכ"לית המועצה                

______________

איתן מימוני, עו"ד

             יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content