דלג לתוכן

וועדת השלושה בנושא ריכוז הצעות מחיר לליווי משפטי

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 28.11.2022

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לליווי משפטי [נושא]

עם סיום הליווי המשפטי בנושאי ותמל"ים, ועדה גאוגרפית לשיני תחום שיפוט וחלוקת הכנסות, של משרד עו"ד ציון משה נדרשת המועצה להתקשר עם יועץ משפטי חיצוני שילווה אותה בהמשך הטיפול בנושאים אלו לרבות הליכים משפטיים בבג"צ.

היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד איתן מימוני חיווה דעתו כי מדובר ההתקשרות עם עורכי דין המתמחים בתחום יחודי של ועדות גאוגרפיות ותמל"ים וחלוקת הכנסות לרבות יצוג בנושאים אלו בעתירות לבג"צ ולכן יש מקום להפעיל את נוהל התקשרות עם יועצים בהתאם לסע' 3(8) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשיח -1958

היועץ המשפטי של המועצה האזורית באר-טוביה, עו"ד איתן מימוני, פנה למשרדי עו"ד הבאים: הרצוג-פוקס-נאמן, אייל מאמו, בלטר-גוט אלוני, ש.הורביץ, ציון משה ויגאל ארנון-תדמור- לוי,  לקבלת הצעות מחיר ל: ייעוץ וליווי משפטי מול הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים וכן מול הותמ"ל ובתי-המשפט עבור המועצה האזורית באר-טוביה.

התקבלו 2 הצעות בלבד, ההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

  שם המציע תיאור   תעריף שעתי [30%] איכות [70%] ניקוד מצטבר
1. משרד עו"ד בלטר-גוט-אלוני שירותי ייעוץ וליווי משפטי מול הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים וכן מול הותמ"ל ובתי-המשפט עבור המועצה האזורית באר-טוביה [₪] 356 60 90
ניקוד יחסי 30
2. משרד עו"ד יגאל ארנון-תדמור-לוי [₪] 360 50 75
ניקוד יחסי 25

 

בתאריך 22.11.2022 קיימה ועדת השלושה פגישות עם כל אחד מהמציעים וזאת לאחר שנתקבלו הצעות מחיר בכתב. במסגרת הפגישות הסביר היועמ"ש את הסטטוס של ההליכים המשפטיים הדורשים טיפול וכן פירט את צרכי המועצה בהתקשרות זו, והמציעים נשאלו לגבי ניסיונם בתחום הייעוץ המשפטי הכללי וניסיונם בייעוץ, ליווי ויצוג רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים בנושאים הקשורים ל: תכניות ותמ"ליות, ועדות גיאוגרפיות- שינוי גבולות ו/או חלוקת הכנסות, הגשת תביעות לערכאות שיפוטיות שונות ותוצאותיהן, וכן התייחסו המציעים למוביל/ים מטעם המציעים שילוו באופן רציף בעבודה מול גורמי המועצה השונים.  הוועדה החליטה להתקשר עם המציע שזכה בניקוד הגבוה ביותר: 30% מחיר (30% תעריף שעתי) ו- 70% איכות. משרד בלטר-גוט-אלוני נבחר על-ידי ועדת השלושה לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. סיבת ההמלצה: זכה לניקוד המשוקלל הגבוה ביותר מבין המציעים.

אישור תקציבי עקרוני מגזברות המועצה התקבל ביום 20.11.2022.

 

החלטה

בהתאם לשתי ההצעות שהתקבלו, הועדה מחליטה על התקשרות עם המציע עו"ד שי גרנות ממשרד בלטר-גוט-אלוני עבור ייעוץ וליווי משפטי מול הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים וכן מול הותמ"ל עבור המועצה האזורית באר-טוביה סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 356 ₪ לשעת שותף   לא כולל מע"מ..

 

                                                                                  על החתום:

_______________

צופי צור

גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"ל המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

           יועמ"ש המועצה

   

 

Skip to content