דלג לתוכן

וועדת השלושה מיניבוס (איסוף ופיזור) יום רביעי בלבד

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 7.11.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: מיניבוס (איסוף ופיזור) יום רביעי בלבד  

 

לבקשת המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת בני נוער ל- 12 מפגשים רצופים (ללא חגים) בימי רביעי. איסוף בשעה 14:30 מתיכון כנות ותיכון אמית באר טוביה למרכז "זיו נעורים" באשדוד ופיזור החל משעה 17:30  ממרכז "זיו נעורים" באשדוד ליישובים: שדה עוזיהו, גבעתי, עזריקם, שתולים, באר טוביה, תימורים, ערוגות, כפר אחים וחצב.

 

מחלקת התחבורה פנתה במייל  ל-10 מציעים: חב' ירון בר, חב' מסיעי שקמים, חב' יחס הסעות, חב' מטיילי לכיש, חב' מסיעי כרמית, חב' גרפי טל ומור, חב' נץ הסעות, חב' דרכי חיים, חב' אבי 10 וחב' דהרי הסעות.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 חב' ירון בר לא ידועה
2 חב' מסיעי שקמים לא ידועה
3 חב' מסיעי כרמית לא ידועה
4 חב' גרפי טל ומור לא ידועה
5 חב' נץ הסעות לא ידועה
6 חב' דרכי חיים לא ידועה
7 חב' דהרי הסעות לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למיניבוס

איסוף + פיזור, ביום רביעי

לא כולל מע"מ

1 חב' יחס הסעות 597 ₪
2 חב' מטיילי לכיש 980 ₪
3 חב' אבי 10 670 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הוועדה על התקשרות עם חב' יחס הסעות  שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע ההסעות במיניבוס בימי רביעי איסוף ופיזור מבי"ס תיכון כנות ותיכון אמית באר טוביה למרכז "זיו נעורים" באשדוד ובחזרה פיזור ליישובים, בסך של 698.50 ₪ ליום, כולל מע"מ, ל- 12 מפגשים בלבד.

 

עלות שנתית מקסימלית: 8,382  ₪ כולל מע"מ.

אישור תקציבי התקבל בתאריך: 3.11.22

                                                                            על החתום:

 

 

      ________________                  _____________________                    _________________

                צופי צור                                             ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                      מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content