דלג לתוכן

וועדת השלושה ריכוז הצעות מחיר למונית+ מלווה (איסוף ופיזור) ימים א-ו מונגש

 

29.8.2022

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 29.8.2022

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר למונית+ מלווה (איסוף ופיזור) ימים א-ו

 

לבקשת מחלקת הרווחה, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת ילד ממושב עזריקם למעון יום בית שולמית בקרית מלאכי (איסוף ופיזור). ימי הפעילות במעון: ימים א-ה 8:00-15:30 יום שישי 7:30-12:30. איסוף בשעה 7:30 בימים א-ו , פיזור בשעה 15:30 ימים א-ה וביום שישי בשעה 12:30. מחלקת התחבורה פנתה במייל ל-9 חברות היסעים: ירון בר, מסיעי שקמים, יחס הסעות, מטיילי לכיש, מסיעי כרמית, גרפי טל ומור, נץ הסעות, דרכי חיים וחברת אבי 10.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 מסיעי כרמית לא ידועה
2 גרפי טל ומור לא ידועה
3 מסיעי שקמים לא ידועה
4 מטיילי ירון בר לא ידועה
5 נץ הסעות לא ידועה
6 מטיילי לכיש לא ידועה
7 הסעות אבי 10 לא אדומה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית

איסוף ופיזור, לא כולל מע"מ

1 יחס הסעות 177 ש"ח
2 דרכי חיים 220 ש"ח

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הוועדה על התקשרות עם חב' יחס הסעות שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע הסעות במונית כולל מלווה איסוף ופיזור ממושב עזריקם למעון יום בית שולמית בקרית מלאכי בימים א-ו, בסך של 207.10 ש"ח ליום כולל מע"מ, לשנת הלימודים תשפ"ג. סכום התקשרות מקסימלי במסגרת נוהל זה 55,917 ₪ כולל מע"מ לשנת הלימודים.

אישור תקציבי התקבל בתאריך 22.8.2022.

 

 

 

 

 

 

       ________________                  _____________________                    _________________

                צופי צור                                             ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                      מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content