דלג לתוכן

וועדת השלושה רכישת תווי מזון לראש השנה

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18/09/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לרכישת תווי מזון לראש השנה

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

רכישת תווי מזון לראש השנה לקשישים, בודדים ומשפחות נזקקות.  סך רכישת התווים 48,000 ₪ כולל מע"מ.  סעיף תקציבי קרנות מועצה 1841000781.

המחלקת לשירותים חברתיים פנתה למציעים הבאים: רמי לוי שיווק השקמה, שופרסל ואושר עד.

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם המציע סיבה
1. שופרסל לא ידועה – לא נתקבל מענה
2. אושר עד לא ידועה – לא נתקבל מענה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם המציע אחוז הנחה

כולל מע"מ

1. רמי לוי שיווק השקמה 5%

 

הפניה לספקים מציינת כי בחירת בית העסק מבין ההצעות שיתקבלו תקבע על סמך השיקולים הבאים:

  1. גובה ההנחה (40%).
  2. שכלול סל מזון ממוצע ברשתות השונות, בהסתמך על נתוני משרד הכלכלה והמועצה הישראית לצרכנות (40%).
  3. זמינות גאוגרפית לתושבי המועצה האזורית באר טוביה (20%).

 

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם להמלצת המחלקה, בהעדר מענה מרשתות השיווק הנוספות הנמצאות בקרבת מגורים ובזמינות לתושבי המועצה, מחליטה הוועדה לקבל את המלצת המחלקה לשירותים חברתיים להתקשרות עם המציע רמי לוי שיווק השקמה   לביצוע   רכישת תווי מזון לראש השנה.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה:  48,000 (כולל מע"מ).

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 30/08/2022

 

                                                                                  על החתום:

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה   

                  ______________

                  איתן מימוני, עו"ד

                       יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content