דלג לתוכן

ועדות נוער ביישובים

מחלקת נוער באר טוביה

ביישובי המועצה פועלות ועדות נוער המורכבת מחברי הקהילה, הורים ואנשי חינוך הפועלים באופן וולנטרי למען הנוער ביישוב. מחלקת הנוער רואה בגוף זה שותף לדרך ומעודדת למעורבות ויוזמה קהילתית. 

תחת אחריותם:

– עבודה שוטפת מול רכז הנוער, תמיכה ושיתוף פעולה בכל תפקידיו

– ניהול תקציב הנוער ביישוב מול ועד מקומי

– קבלת החלטות והגדרת נהלים מול הנוער והוריהם ביישוב

– יוזמה וארגון למען הנוער וסביבתו ושיתופו בקהילה

– מעורבות ושיתוף פעולה מול מחלקת הנוער במפגשים ובקידום יוזמות

לפרטים נוספים, הנחייה ושאלות בכל הקשור לועדות הנוער, ניתן לפנות  למחלקת הנוער.

Skip to content