דלג לתוכן

ועדת השלושה החלפת צנרת שפכים – הזנת ריאקטורים בטיפול קדם במט"ש חצור

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 19.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: החלפת צנרת שפכים – הזנת ריאקטורים בטיפול קדם במט"ש חצור

 

 

מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

החלפת צנרת שפכים – הזנת ריאקטורים בטיפול קדם במט"ש חצור.

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים, להלן ההצעות שהתקבלו:

 

שם החברה הצעת מחיר לפני מע"מ הצעת מחיר כולל מע"מ
אלקטרה גרינטק 70,000 ₪ 81,900 ₪
אריתוך 118,500 ₪ 138,645 ₪
דראושה יונס 92,000 ₪ 107,640 ₪
מ.מ  פרויקטים והתקנות 78,600 ₪ 91,962 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מחלקת הנדסה מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  אלקטרה גרינטק   שהצעתה בסך 81,900 ₪ כולל מע"מ היא  ההצעה הזולה ביותר  להחלפת צנרת שפכים – הזנת ריאקטורים בטיפול קדם במט"ש חצור.

 

אישור גזברות התקבל ביום: 18/12/2022

 

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה                

_______________

     ד"ר דנה סיון

  מנכ"לית המועצה                

     ______________

     איתן מימוני, עו"ד

                יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content