דלג לתוכן

ועדת השלושה העברת שרת DR (התאוששות מאסון) לענן

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 29.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: העברת שרת DR (התאוששות מאסון) לענן

 

 

מחלקת מערכות מידע ומחשוב של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

העברת שרת DR (התאוששות מאסון) לענן.

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

 

שם החברה הצעת מחיר כולל מע"מ
סילטק 53,586 ₪
בזק ישראל 47,853 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מחלקת מערכות מידע ומחשוב מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  בזק ישראל  שהצעתה בסך 47,853 ₪ כולל מע"מ היא  ההצעה הזולה ביותר  לביצוע העברת שרת DR (התאוששות מאסון) לענן.

 

אישור גזברות התקבל ביום: 28/12/2022

 

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה                

_______________

     ד"ר דנה סיון

  מנכ"לית המועצה                

     ______________

     איתן מימוני, עו"ד

                יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content