דלג לתוכן

ועדת השלושה חידוש רישיון לשירותי הגנה נגד פריצות Cynet 360   (SOC)

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 30/8/2022

 

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: חידוש רישיון לשירותי הגנה נגד פריצות Cynet 360   (SOC)

 

מחלקת מערכות מידע ומחשוב של מועצה אזורית באר-טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר עבור: חידוש רישיון לשירותי הגנה נגד פריצות Cynet 360   (SOC).

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים וההצעות שהתקבלו הינן כמפורט:

 

שם החברה עלות שנתית כולל מע"מ
Comsec 62,010 ₪  
Integrity 56,831 ₪  

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות המחיר שהתקבלו ובהתאם להמלצת מחלקת מערכות מידע ומחשוב, הוועדה ממליצה על התקשרות עם חברת Integrity,   שהצעתה הינה הנמוכה ביותר,  עבור   חידוש רישיון לשירותי הגנה נגד פריצות Cynet 360   (SOC).

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 56,831 ₪ כולל מע"מ מתקציב מיכון.

 

אישור גזברות נתקבל ביום: 28.8.2022

 

 

 

 

        ________________                  _____________________                 _________________

                צופי צור                                             ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

  גזבר המועצה                                     מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content