דלג לתוכן

ועדת השלושה ייעוץ וליווי בתחום מים, ביוב וקולחין

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 14.12.2022

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר – ייעוץ וליווי בתחום מים, ביוב וקולחין

 

מועצה אזורית באר טוביה מעוניינת בליווי מקצועי בתחום מים, שפכים וקולחין.

המועצה פנתה לד"ר אלתאי בך, המתמחה בתחומי המים, ביוב וקולחין, יועץ מומחה למוסדות ממשלתיים ולחברות פרטיות בתחום איכות הסביבה, מים, שפכים ואנרגיה.

 

להלן הצעת המחיר שהתקבלה במסגרת נוהל זה.

 

שם המציע תעריף שעתי [₪ כולל מע"מ]
ד"ר אלתאי בך 351

 

לאור ניסיונו המקצועי של המציע, התמחותו בתחום הרלוונטי וההמלצות שנתקבלו מרשויות אחרות, מחליטה ועדת השלושה להתקשר עם המציע ד"ר אלתאי בך.

החלטה

לאור האמור לעיל, ועדת השלושה  מחליטה על התקשרות עם המציע ד"ר אלתאי בך- ייעוץ וליווי בתחום מים, ביוב וקולחין,  כשהתמורה תשולם לפי שעת עבודה שיבוצעו בפועל בסך 351 ₪ לשעה כולל מע"מ .


סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 35,100 ₪ כולל מע"מ.

אישור גזברות התקבל ביום 14.12.22

                                                                             

                                                                                   על החתום:

 

_______________

צופי צור

גזבר המועצה

         _______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה

______________

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

Skip to content