דלג לתוכן

ועדת השלושה מונית (איסוף ופיזור) ימים א-ה מגבעתי למרכז תעסוקתי ביד בנימין

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 30.8.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: מונית (איסוף ופיזור) ימים א-ה מגבעתי למרכז תעסוקתי ביד בנימין

 

לבקשת המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת חסן איציק  ממושב גבעתי  למרכז תעסוקתי "רעות" ביד בנימין (איסוף ופיזור). איסוף בשעה 7:30 ממושב גבעתי למרכז תעסוקתי "רעות" ביד בנימין. איסוף חזור בשעה 14:00 ממרכז תעסוקתי "רעות"  ביד בנימין בחזרה למושב גבעתי.

מחלקת התחבורה פנתה ל-10 מציעים: ירון בר, מסיעי שקמים, אבי 10, יחס הסעות, גרפי טל ומור, מטיילי לכיש, דרכי חיים, נץ הסעות,  מסיעי כרמית ודהרי תיור בע"מ.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 מסיעי כרמית לא ידועה
2 גרפי טל ומור לא ידועה
3 מסיעי שקמים לא ידועה
4 מטיילי ירון בר לא ידועה
5 נץ הסעות לא ידועה
6 הסעות אבי 10 לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית

איסוף ופיזור, לא כולל מע"מ

1 מטיילי לכיש 318 ₪
2 יחס הסעות 294 ₪
3 דרכי חיים 339 ₪
4 דהרי תיור בע"מ 282 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הוועדה על התקשרות עם חב' דהרי תיור בע"מ  שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע הסעות במונית איסוף ופיזור ממושב גבעתי  למרכז תעסוקתי "רעות"  ביד בנימין ובחזרה בימים א-ה, בסך של 329.94 ₪ ליום כולל מע"מ, לשנת הלימודים תשפ"ג.

עלות שנתית מקסימלית: 73,576.62 ₪ כולל מע"מ.

 

אישור תקציבי התקבל בתאריך 24.8.2022

 

 

 

 

 

      ________________                  _____________________                    _________________

                צופי צור                                             ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                      מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content