דלג לתוכן

ועדת השלושה עבודות אחזקה ותבניות קבורה בבית העלמין האזורי בכפר אחים  

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 10/11/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: עבודות אחזקה ותבניות קבורה בבית העלמין האזורי בכפר אחים

 

 

מחלקת הדת  של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים המפורטים מטה לקבלת הצעות מחיר ל:  ביצוע עבודות אחזקה ותבניות קבורה הבית העלמין האזורי בכפר אחים.

 

המחלקה פנתה למציעים הבאים ולהלן ההצעות שהתקבלו:

 

שם המציע סה"כ בש"ח  (כולל מע"מ) הערות
gardenit 53,118 ₪  
בוקובזה שי 33,000 ₪ עבור תבניות קבורה בלבד
ישי יצחק 40,365 ₪  

 

 

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע ישי יצחק שהצעתו בסך 40,365 ₪ כולל מע"מ היא הזולה ביותר לביצוע העבודה נשוא נוהל זה. ההצעה של בוקובזה שי לא רלוונטית מאחר שאינו מספק שירות עבודות אחזקה.

 

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו ובהתאם להמלצת מחלקת הדת,  הוועדה ממליצה על התקשרות עם המציע ישי יצחק  שהצעתו בסך 40,365 ₪ כולל מע"מ היא הזולה ביותר עבור ביצוע עבודות אחזקה ותבניות קבורה בבית העלמין האזורי בכפר אחים.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 8/11/2022 .

סעיף תקציבי: אחזקת בית עלמין.

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד : 70,000 ₪ כולל מע"מ.

 

 

 

 

                                                                                  על החתום:

 

 

 

 

_______________

צופי צור

            גזבר המועצה               

_______________

ד"ר דנה סיון 

מנכ"לית המועצה

______________

איתן מימוני, עו"ד 

                   יועמ"ש המועצה

 

Skip to content