דלג לתוכן

ועדת השלושה – ערב מחווה לאהובה עוזרי מונגש

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 3/1/2023

 

השתתפו:

ענבל ברמי – גזברית המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: ערב מחווה לאהובה עוזרי 21.1.23

מחלקת תרבות ואירועים  של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציע האגודה לטיפוח חברה ותרבות לקבלת הצעת מחיר ל: מופע מלכת הכרם: סיפור חייה של אהובה עוזרי בהיכל התרבות באר טוביה בתאריך 21.1.23,

סכום ההתקשרות עבור ההצגה 37,000 ₪ (כולל מע"מ).

 

מנהלת המחלקה מבקשת לאשר את ההתקשרות עם הספק במסגרת פטור ממכרז/נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודה אמנותית.

 

 

החלטה

 

בהתאם להצעה שהתקבלה במסגרת נוהל זה, ובהתאם לפטור מנוהל הצעות מחיר/מכרז הקבוע בסעיף 3(5) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית, הוועדה ממליצה על התקשרות עם המציע האגודה לטיפוח חברה ותרבות  עבור מופע מלכת הכרם: סיפור חייה של אהובה עוזרי בהיכל התרבות באר טוביה בתאריך 21.1.23.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 37,000 ₪  כולל מע"מ.

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 3/01/2023

 

 

 

                                                                                  על החתום:

_______________

ענבל ברמי

גזברית המועצה              

_______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה 

______________

איתן מימוני, עו"ד

          יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content