דלג לתוכן

ועדת השלושה פעילויות במועדוני ותיקים לשנת 2023

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 27.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה

 

 

בנושא: פעילויות במועדוני ותיקים לשנת 2023

 

המועצה  פרסמה ב- 30.10.22  קול קורא לקבלת הצעות למרצים / מדריכי חוגים / פעילויות העשרה לביצוע הפעלות במועדונים לגיל השלישי ביישובי המועצה

 

בעקבות הקול קורא התקבלו הצעות ממציעים בתחומים שונים. לאחר שקלול ההצעות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בקול קורא, המחלקה לשירותים חברתיים ממליצה להתקשר עם המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה כמפורט בטבלה.

 

המציע חוג / תחום-נושא עלות למפגש כולל מע"מ עלות שנתית צפויה כולל מע"מ
מיטל דותן ומעין דותן העוצמה שבבישול 600 ₪ 2,400 ₪
אבנר חורש ידיעת הארץ 500 ₪ 36,850 ₪
רוניטל רובינשטיין ניורו-חיוביות 600 ₪ 7,200 ₪
גיטה רוקח אומנות 420 ₪ 8,400 ₪
אודליה ונדרהורן צחוק כריפוי ודרך חיים 500 ₪ 1,000 ₪
טליה בן הרוש כלבנות – הקשר בין האדם לכלב 300 ₪ 1,200 ₪
ותיקים למען ותיקים בע"מ הדרכות על הסמארטפון והמחשב 490 ₪ 1,960 ₪
מלכה קריאף מקרמה וסריגה 400 ₪ 38,400 ₪
טל ידוב מלאכת יד 420 ₪ 15,120 ₪

 

החלטה

 

לאחר קבלת המלצת המחלקה לשירותים חברתיים ובהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה מחליטה הוועדה על התקשרות עם המציעים כמפורט בטבלה, במחירים המוצעים, בעלות כוללת של עד 113,000 ₪ כולל מע"מ מתקציב מועדוני ותיקים.

 

אישור גזברות התקבל ביום: 26/12/2022

 

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה                

_______________

     ד"ר דנה סיון

  מנכ"לית המועצה                

     ______________

     איתן מימוני, עו"ד

                יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content