דלג לתוכן

ועדת השלושה ריכוז הצעות מחיר לטיול חנוכה לכיתות ז-ח  ב- 25.12.22

פרוטוקול ועדת השלושה
מיום 14.12.2022

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר לטיול חנוכה לכיתות ז-ח  ב- 25.12.22

 

מחלקת הנוער של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

טיול חנוכה לכיתות ז-ח  ב- 25.12.22 .

טיול הכולל:

  1. כניסה למצדה.
  2. ירידה ברכבל.
  3. מדריכים.
  4. כניסה לנחל ערוגות.
  5. מלווה לכל המסלול.

 

המחלקה פנתה ל- 2 מציעים.  להלן ההצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה.

 

שם המציע סכום ההצעה (כולל מע"מ)
מ.א גל ספורט ונופש בע"מ 25,500 ₪
טיולי החיים היפים 32,246 ₪

 

המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע מ.א גל ספורט ונופש בע"מ בשל ניסיון מח' הנוער בעבודה עם ספק זה בעבר לשביעות רצונם, ובנוסף, הצעתו בסך 25,500 ₪ כולל מע"מ היא הזולה ביותר לביצוע העבודה נשוא נוהל זה.

החלטה

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מחלקת הנוער מחליטה הוועדה על התקשרות עם המציע
מ.א גל ספורט ונופש בע"מ שהצעתו בסך 25,500  ₪ כולל מע"מ היא ההצעה הזולה ביותר עבור טיול חנוכה לכיתות ז-ח  בתאריך 25.12.22


סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 26,000 ₪ כולל מע"מ.

אישור גזברות התקבל ביום 13.12.22

                                                                             

                                                                                   על החתום:

 

_______________

צופי צור

גזבר המועצה

         _______________

ד"ר דנה סיון

מנכ"לית המועצה

______________

איתן מימוני, עו"ד

יועמ"ש המועצה

 

Skip to content