דלג לתוכן

ועדת השלושה ריכוז הצעות מחיר למונית+ מלווה (איסוף ופיזור) ימים א-ו מסלול מספר 727

 

23.8.2022

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 23.8.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

בנושא: ריכוז הצעות מחיר למונית+ מלווה (איסוף ופיזור) ימים א-ו מסלול מספר 727

לבקשת מחלקת החינוך, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת ילד ממושב כפר ורבורג למוסד עדני הנגב בקיבוץ שובל (איסוף ופיזור). שעות הלימוד 8:00-15:40. לוח פיזורים על-פי מערכת בית הספר יועבר למחלקת התחבורה בהקדם.

מחלקת התחבורה פנתה ל-9 מציעים: ירון בר, מסיעי שקמים, יחס הסעות, מטיילי לכיש, מסיעי כרמית, גרפי טל ומור, נץ הסעות, דרכי חיים ואבי 10.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 מסיעי כרמית לא ידועה
2 גרפי טל ומור לא ידועה
3 מסיעי שקמים לא ידועה
4 מטיילי ירון בר לא ידועה
5 נץ הסעות לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית

איסוף ופיזור, לא כולל מע"מ

1 דרכי חיים 499 ש"ח
2 מטיילי לכיש 488 ש"ח
3 יחס הסעות 397 ש"ח
4 הסעות אבי 10 888 ש"ח

 

החלטה

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הועדה על התקשרות עם חב' יחס הסעות שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע הסעות במונית כולל מלווה איסוף ופיזור ממושב כפר ורבורג למוסד עדני הנגב בקיבוץ שובל בימים א-ו, בסך של 464.5 ₪ ליום כולל מע"מ, לשנת הלימודים תשפ"ג.

אישור תקציבי התקבל בתאריך 22.7.2022.

 

 

            ________________                  _____________________                 _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content