דלג לתוכן

ועדת השלושה תכנון הסדרת תנועה בצומת א.ת מבצע

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 18.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור                              – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד            – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון                     – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: תכנון הסדרת תנועה בצומת א.ת מבצע

 

מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

תכנון הסדרת תנועה בצומת א.ת מבצע.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים: שיא חדש בע"מ, כדאי בטיחות, הידרומודול, רזניק מערכות, הידרוגרין, מיילס הנדסת כבישים בע"מ, סרקין בוכנר קורברג מהנדסים יועצים בע"מ.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

שם החברה סיבה
כדאי בטיחות לא הגיש כי עוסק בתכנון הסדרי תנועה
הידרומודול לא הגיש כי עוסק בהידרולוגיה וניקוז בלבד
רזניק מערכות לא הגיש כי לא עוסק בתכנון תנועה
הידרוגרין לא הגיש הצעה
סרקין בוכנר קורברג מהנדסים יועצים בע"מ לא הגיש הצעה

 

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

שם החברה הצעת מחיר כולל מע"מ
מיילס הנדסת כבישים בע"מ 44,109 ₪
שיא חדש בע"מ 23,400 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהתאם להמלצת מחלקת הנדסה מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  שיא חדש בע"מ   שהצעתה בסך 23,400 ₪ כולל מע"מ היא  ההצעה הזולה ביותר  לתכנון הסדרת תנועה בצומת א.ת מבצע.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 50,000 ₪ כולל מע"מ.   סעיף תקציבי: תב"ר 1173.

אישור גזברות התקבל ביום: 6/11/2022

 

                                                                                 

            על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

     גזבר המועצה                

_______________

     ד"ר דנה סיון

  מנכ"לית המועצה                

     ______________

     איתן מימוני, עו"ד

                יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content