דלג לתוכן

ועדת השלושה תכנון מבנים יבילים ומקלוט בהתאם לתקן- שלוש כתות ומבנה שירותים בבית-הספר שדות וכתה אחת בבית-ספר באר עמ"י

 

24.8.2022

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 24.8.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: תכנון מבנים יבילים ומקלוט בהתאם לתקן- שלוש כתות ומבנה שירותים בבית-הספר שדות וכתה אחת בבית-ספר באר עמ"י

 

מחלקת ההנדסה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר לתכנון מבנים יבילים ומקלוטים בהתאם לתקן עבור שלוש כתות ומבנה שירותים בבית-ספר שדות וכתה אחת בבית הספר באר-עמ"י.

המחלקה פנתה למציעים הבאים:

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם המציע סיבה
1 כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ לא מעוניינים
2 פרחי צפריר אדריכלים לא השיבו למרות מספר פניות במייל
3 פני גולדשמיד אדריכלים לא השיבו למרות מספר פניות במייל

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם המציע הצעת מחיר, כולל מע"מ
1 ויקטור ברזין 73,843 ש"ח
2 יוסף גפני 150,000 ₪
3 אד' רועי טל 117,000 ₪
4 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ 117,000 ש"ח

 

החלטה

 

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת המחלקה (מצ"ב), מחליטה הועדה על התקשרות עם המציע הזול ביותר, ויקטור ברזין לביצוע תכנון מבנים יבילים במוסדות החינוך.

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה: 73,843 ₪ כולל מע"מ.

אישור תקציבי התקבל בתאריך 29.6.2022.

 

 

       ________________                          _____________________                 _________________

                צופי צור                                                 ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                           מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content