דלג לתוכן

ועדת השלושה תכנון קו ניקוז במושב שדה עוזיהו

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 27.10.2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"לית המועצה

 

 

בנושא: תכנון קו ניקוז במושב שדה עוזיהו

מחלקת הנדסה של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל: תכנון קו ניקוז במושב שדה עוזיהו.

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים: שיא חדש בע"מ,  כדאי בטיחות,  הידרומודול,  רזניק מערכות,  הידרוגרין,  מייליס הנדסה כבישים בע"מ,   סרקין בוכנר קורברג מהנדסים יועצים בע"מ.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

שם החברה סיבה
שיא חדש בע"מ לא הגיש הצעה
כדאי בטיחות לא עוסק בתכנון הסדרי תנועה
רזניק מערכות לא מתמחים בהסדרי תנועה
הידרוגרין לא הגיש הצעה

 

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

שם החברה הצעת מחיר כולל מע"מ
מייליס הנדסת כבישים בע"מ 39,770 ₪
הידרומודול בע"מ 65,286 ₪
סרקין בוכנר קורברג מהנדסים יועצים בע"מ 87,750 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהתאם להמלצת מחלקת הנדסה מחליטה הוועדה על התקשרות עם חברת  מייליס הנדסת כבישים בע"מ   שהצעתה בסך 39,770 ₪ כולל מע"מ היא  הזולה ביותר, לתכנון קו ניקוז במושב שדה עוזיהו.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה עד: 50,000 ₪ כולל מע"מ.   סעיף תקציבי: תב"ר 1160.

אישור גזברות התקבל ביום: 24/10/2022

 

                                                                                  על החתום:

 

 

_______________

          צופי צור

      גזבר המועצה              

_______________

     ד"ר דנה סיון

   מנכ"לית המועצה                

______________

איתן מימוני, עו"ד

             יועמ"ש המועצה

 

 

 

Skip to content