דלג לתוכן

ועדת השלושה תכנית מנויים ילדים + מבוגרים 2023

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 3.1.2023

השתתפו:

ענבל ברמי – גזברית המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: תכנית מנויים ילדים + מבוגרים 2023

 

מחלקת תרבות ואירועים של המועצה האזורית באר-טוביה הכינה תכנית מנויים שנתית. במסגרת התכנית נבדקו הצגות למנויי מבוגרים + מנויי ילדים לשנת 2023. הזמנת ההצגות פטורה ממכרז בהתאם להוראת סע' 3(5) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח – 1958.

 

להלן פירוט ההצגות והצעות המחיר שנתקבלו:

תאריך שם ההצגה הפקה עלות כולל מע"מ
תכנית מנוי 2023 מבוגרים
5-7/1/2023 שיפוצים – חובה בית לסין 64,000 ₪
28/1/2023 הסבתות – בחירה התאטרון העברי 35,000 ₪
9-11/2/2023 בואו נפתח את זה – חובה הקאמרי 50,000 ₪
2-4/3/2023 צניחה חופשית – חובה תאטרון חיפה 70,000 ₪
  ברוכים הבאים לגיהנום – בחירה   37,000 ₪
סה"כ     336,000 ₪
תכנית מנוי 2023 ילדים גן-כיתה ב'
11/1/2023 פרפרים בראש – בחירה תאטרון גושן + חיפה 18,000 ₪
24/1/2023 כספיון – חובה תאטרון נדנדה 24,000 ₪
7/2/2023 שלמה המלך ומלכת שבא – חובה אורנה פורת 13,500 ₪
22/2/2023 קופיקו – בחירה משגב עורי 35,000 ₪
22/3/2023 לאסי – בחירה מדיטק 16,000 ₪
10/5/2023 אליעזר והגזר   30,000 ₪
סה"כ     136,500 ₪

 

 

החלטה

 

בהתאם לבקשת מחלקת תרבות ואירועים, מחליטה הוועדה לאמץ את ההמלצות ולאשר את הצעות המחיר לתכנית התרבות במועצה האזורית באר טוביה לשנת 2023. ההתקשרות הנ"ל פטורה ממכרז כאמור לעיל.

 

אישור גזברות ניתן בתאריך: 3.1.2023

 

 

 

 

     ________________                          _____________________                   _________________

             ענבל ברמי                                                 ד"ר דנה סיון                                      איתן מימוני, עו"ד

גזברית המועצה                                       מנכ"לית המועצה                                    יועמ"ש המועצה

Skip to content