דלג לתוכן

ועדת השלושה 29.3.2022 רכישת תווי מזון

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 29/03/2022

 

השתתפו:

צופי צור – גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד – יועמ"ש המועצה
ד"ר דנה סיון – מנכ"ל המועצה

 

בנושא: ריכוז הצעות מחיר ל רכישת תווי מזון

 

המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר ל:

רכישת תווי מזון לקשישים, בודדים ומשפחות נזקקות. סך רכישת התווים 48,000 ₪ .

 

המחלקה מעדכנת כי פנתה למציעים הבאים, ולהלן הצעותיהם:

 

מס' שם המציע אחוז הנחה
1. רמי לוי שיווק השקמה 6%
2. שופרסל 6.5%
3. אושר עד – מזון כל 3%

 

הפניה לספקים מציינת כי בחירת בית העסק מבין ההצעות שיתקבלו תקבע על סמך השיקולים הבאים:

בהתבסס על המבחנים שפורסמו בפניה, המחלקה ממליצה בפני ועדת השלושה להתקשר עם המציע רמי לוי. לביצוע העבודה/רכישת הטובין, נשוא נוהל זה,

 

סיבת ההמלצה: עפ"י הנתונים שבטבלה, ניתן לראות, כי לרמי לוי יש את שקלול הציון הגבוה.

מצורף סקרי סלי מזון שונים המוכיחים את השקלול.

בנוסף לכך, בתווים שנמסרים למשפחות, לא ניתן לקנות טבק וסיגריות

 

40   40   20
גובה ההנחה   שקלול סל מזון (בהתאם לסקר 01/2022)   זמינות גאו' סה"כ
שם הספק הערך ציון   הערך ציון   הערך ציון
שופרסל 6.5 40   2 20   20 20 80
רמי לוי 6 37   4 40   20 20 97
אושר עד 3 18.5   4 40   15 15 73.5

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה, ובהתאם לבדיקה והמלצת המחלקה, מחליטה הועדה לקבל את המלצת המחלקה לשירותים חברתיים להתקשרות עם המציע רמי לוי לביצוע רכישת תווי מזון.

 

סכום ההתקשרות במסגרת נוהל זה:  48,000 (כולל מע"מ).

 

אישור תקציב עקרוני מאת גזברות המועצה התקבל ביום: 14/03/2022

Skip to content