ועדת השלושה

הודעה לציבור בדבר האפשרות להגשת בקשת תמיכה לשנת התקציב 2017

שם הועדה נושא הועדהמתאריך
ועדת השלושההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח וועדת השלושה03.02.2020
ועדת השלושה צהרונים בתי ספר לילדים מס' הצ/9/2018 22/07/2019
ועדת השלושההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מבנים יבילים12/06/2019
ועדת השלושהמכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב 22/08/2018
ועדת השלושהאספקת ציוד וריהוט 01/08/2018
ועדת השלושהפרויקט אספקה, התקנה, ואחזקה של ציוד כיבוי אש 04/07/2018
ועדת השלושהאספקת ציוד וריהוט 12/06/2018
ועדת השלושהפרויקט סימון כבישים 06/06/2018
ועדת השלושהקבלת שירות רכישת והתקנת ציוד מחשוב 06/06/2018
ועדת השלושהקבלת שירותי ניקיון בשטחים פתוחים 23/05/2018
ועדת השלושהפרויקט אספקה והצבת מבנים יבילים במוסדות החינוך23/05/2018
ועדת השלושהפרויקט תכנון ואספקה והצבה של מבנים יבילים08/05/2018
ועדת השלושהתכנית קיץ במוסדות חינוך 08/05/2018
ועדת השלושהליסינג תפעולי לכלי רכב 10/04/2018
ועדת השלושהשירותי מוקד ואבטחה30/04/2018