דלג לתוכן

ועדת מכרזים

פרוטוקולתאריך
19.9.2021פרוטוקול ועדת מכרזים19.9.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 29.4.202129.4.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 37 - אופנים ומכרז ספורט מועצתי21.3.202121.3.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 18.3.2020218.3.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 19.1.202119.1.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 34 18.1.202118.1.2021
פרוטוקול ועדת מכרזים 23.11.202023.11.2020
פרוטוקול 28 13.9.2020
פרוטוקול 2721.7.2020
פרוטוקול 2614.7.2020
פרוטוקול 2530.6.2020
ועדת מכרזים מספר 2427.4.2020
ועדת מכרזים מספר 2331.3.2020
ועדת מכרזים מספר 2225.2.2020
ועדת מכרזים מספר 186.1.2020
ועדת מכרזים מספר 20 26.1.2020
ועדת מכרזים מספר 19 12.1.2020
ועדת מכרזים מספר 13.1.2019
ועדת מכרזים מספר 1 החברה לפיתוח25.8.2019
ועדת מכרזים מספר 2 החברה לפיתוח3.10.2019
ועדת מכרזים מספר 215.1.19
ועדת מכרזים מספר 314.2.2019
ועדת מכרזים מספר 428.2.2019
ועדת מכרזים מספר 514.4.2019
ועדת מכרזים מספר 620.5.2019
ועדת מכרזים מספר 930.7.2019
ועדת מכרזים מספר 816.7.2019
ועדת מכרזים מספר 724.6.2019
ועדת מכרזים מספר 1025.8.2019
ועדת מכרזים מספר 1118.9.2019
ועדת מכרזים מספר 1324.10.2019
ועדת מכרזים מספר 151.12.2019
ועדת מכרזים מספר 1424.11.2019
ועדת מכרזים מספר 123.10.2019
ועדת מכרזים מספר 1615.12.2019
ועדת מכרזים מספר 1731.12.2019
Skip to content