חג אורים שמח

קובי אביבי ראש המועצה, נבחריה ועובדיה
מאחלים לכל תושבי מועצה אזורית באר טוביה
חג אורים שמח!!!