דלג לתוכן

חוק רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים

מטרות החוק:

רשיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. הרשיון בא להבטיח, בין השאר:

  • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, בדשנים או בתרופות
  • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

עסקים טעוני רישוי:

משרד הפנים פרסם צו המפרט את סוגי העסקים טעוני הרישוי, לאחר התייעצות ובתיאום עם משרדי להגנת הסביבה, בטחון פנים, כלכלה, חקלאות והבריאות ודירג בצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

** חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת.
קבוצה 6 – מסחר ושונות.
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

חוק רישוי עסקים 1968

Skip to content