טבלת איסוף ופיזור ביה"ס יד חזון

                  איסוף  בשעה                                         בי"ס יד חזון
אמונים

בית עזרא

גבעתי

עזר

עזריקם

ש.עוזיה

שתולים

חצב

ינון

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

7.10

א

פיזור

בשעה

14.30

 

ב

פיזור

בשעה

13.30

 

ג

פיזור

בשעה

13.30

ד

פיזור

בשעה

14.30

ה

פיזור

בשעה

13.30

ו

פיזור

בשעה

11.30