טבלת איסוף ופיזור בית הספר יד חזון

שם המושב : יום בשבוע : שעת איסוף : שעת פיזור :
אמונים ימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
בית עזרא ימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
גבעתיימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
עזרימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
עזריקםימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
שדה עוזיה ימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
שתוליםימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
חצב ימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30
ינון ימים : א' ו-ד'
ימים : ב',ג',ה'
יום: ו'
7:1014:30
13:30
11:30