טופס דרישות להגשת בקשה לרשיון עסק

טופס דרישות להגשת בקשה לרשיון עסק

רשם החברות

▢ מידע על פרטי החברה מרשם התאגידים

בעלי זכות חתימה

ייפוי כוח – נציג בעל העסק + צילום תעודת זהות

עוסק מורשה

שאלון איכות הסביבה – שאלון סביבתי כללי / תחנות דלק – ניתן להוריד את השאלון  מאתר המועצה

פרשה טכנית – לבתי מזון (מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל, קיוסק פצריה) – ניתן להוריד את הטופס מאתר המועצה

תוכנית עסק            עותקים על פי קנה מידה: יש להגיש דיסק או דיסקונקיט של  התוכנית המוגשת  

תוכנית סביבה: 1:2,500

תוכנית מצבית: 1:250

תוכנית עסק: 1:100

חוזה שכירות

אישור בעלות נכס

אגרה לכל פריט ________

תיק יועץ בטיחות – בריכת שחיה, אירוע תחת כיפת השמים, מתנפחים ועפ"י דרישת המחלקה

אישור קיום ביטוחים עפ"י דרישה

אישור יועץ נגישות – יש להקפיד מורשה משרד התמ"ת /משרד המשפטים  – ניתן להוריד את  הטפסים  מאתר המועצה

אישור משרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה בבריכות השחיה – ניתן להוריד את הטפסים מאתר המועצה

צילום תעודות זהות של בעל העסק והשותפים – צילום צבעוני

 

להורדת הטופס – לחצו כאן

 

לכל שאלה ניתן לפנות לעדנה נוה / אביבה מסיקה,  בטלפון: 08-8509786

edna@beer-tuvia.org.il      או    Sviva@beer-tuvia.org.il

בברכה,

עדנה  נוה

מנהלת מח' רישוי עסקים ואיכות הסביבה