טפסים להנחות מארנונה

מועצה אזורית באר טוביה
מחלקת הגביה
אזור התעשייה באר טוביה רחוב ניר מיקוד 83815
טלפון 6879* פקס: 08-8509839/766/751/772
דואר אלקטרוני: gvia@beer-tuvia.org.il

 

להורדת הטופס -מבחן הכנסה לחצו כאן

טופס לוועדת הנחות

הנחיות להגשת בקשה להנחה על פי סעיף 8 ו 91 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה– וועדת הנחות

תושב יקר,

על מנת שנוכל לדון בבקשה להנחה בוועדת הנחות , יש למלא טופס בקשת ההנחה במלואו על כל סעיפיו ופרטיו.

הגשת הבקשות להנחה תתבצע לא יאוחר מתאריך 30/6/2018

כמו כן , יש לבדוק ולהקפיד כי צורפו לטופס הבקשה כל האישורים הנדרשים :

  1. צילום תעודת זהות + ספח .
  2. 2. פירוט תנועות בנק 3 חודשים אחרונים .
  3. תלושי הכנסה 3 תלושי הכנסה לחודשים 10 – 11 – 12 של שנה קודמת + תלוש אחרון של שנה נוכחית של כל בני הבית המתגוררים בנכס.
  4. עצמאי –  יגיש שומת הכנסה שנתית אחרונה.
  5. במידה ואין הכנסות – אישור מלשכת התעסוקה או ביטוח לאומי.
  6. בעיות כלכליות –  יש לצרף אישורים עדכניים התומכים בבעיה (הלוואות , הוצאה לפועל , הוצאות חריגות).
  7. בעיות רפואיות – יש לצרף אישורים עדכניים התומכים בבעיה אישורים על הוצאות עקב – הבעיה .
  8. תושב המוכר במשרדי הרווחה – יגיש דו"ח מהעובדת סוציאלית המטפלת בו.
  9. תושב המתגורר בשכירות – חובה להציג חוזה שכירות בתוקף!
  10. בקשה אשר תוגש ללא אישורים תומכים –  תוחזר.

האישורים יהיו מעודכנים לאותה שנה.

טופס אשר יתקבל עם פרטים חסרים – לא ידון 

 

בכבוד רב,

מחלקת גבייה

מועצה אזורית באר טוביה