יום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת, עדכונים עד כה

יום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת, עדכונים עד כה

יום עיון שיעסוק בעדכון כללי בנוגע לתקנות מים וביוב ולהשלכותיהן על הטיפול בשפכי רפת החלב, ולהציג תמונת מצב של המתקנים שהופעלו בשנתיים האחרונות ברפתות.

יום העיון  יתקיים ביום שלישי, כ"ג בשבט תשע"ט, 29/1/19, באודיטוריום ע"ש "כהן" בקריה החקלאית בבית דגן.

לאור חשיבותו הרבה של הנושא, אנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון זה ומבקשים כי תיידעו בכך את מרכזי המשקים ותזמנו למפגש את כל הנוגעים בדבר.

הזמנה מפורטת תישלח בקרוב.