כנס חדשנות בחקלאות בערבה

חקלאים המעוניינים להצטרף לאוטובוס שיצא לכנס בתאריך 31/1/19 שעה 08:00 .יש ללחוץ מטה ולהרשם בקישור

https://goo.gl/forms/mASPFGjEMpb4S3xT2