דלג לתוכן

לוח איסוף אשפה ביתית

לוח איסוף אשפה ביתית

אשפה ביתית, מוסדות חינוך ומוסדות ציבור – פינוי פעמיים בשבוע בכל יישוב

  • תכולת הפח הירוק הביתי:
    בפח זה יש לזרוק שאריות מזון, חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחים האחרים. מרבית הפסולת הנאספת בפחים הירוקים מיועדת להטמנה ולא למחזור.

❌ פחי האשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור מיועדים לשימושם. נבקשכם להימנע מהשלכת פסולת ביתית בפחים אלה.

❌ פסולת עסקית, חקלאית, או כל פסולת שלא הוגדרה בסעיף הקודם מיועדת לפינוי באמצעות העסק / החקלאי ובאחריותו, ואינה מפונה מהפחים הירוקים.

❌ אין להשליך קרטונים לפח האשפה ואין להניחם ליד הפח. יש לקפלם ולהשליכם בקרטוניה בנקודת המחזור היישובית.

פסולת שמיועדת למחזור תושלך לפחים הייעודיים בפינות המיחזור היישוביות.

Skip to content