דלג לתוכן

מונית איסוף (בלבד) ביום שלישי

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 1.12.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה – נעדרה עקב חופשה בחו"ל

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: מונית איסוף (בלבד) ביום שלישי

 

לבקשת מחלקת החינוך, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: איסוף (הקפצה) בלבד ביום שלישי ממושב ערוגות לבית ספר לרום קריית מלאכי. הגעה ללרום בשעה 8:25.

 

מחלקת התחבורה פנתה במייל  ל-10 מציעים: חב' ירון בר, חב' מסיעי שקמים, חב' יחס הסעות, חב' מטיילי לכיש, חב' מסיעי כרמית, חב' גרפי טל ומור, חב' נץ הסעות, חב' דרכי חיים, חב' אבי 10 וחב' דהרי הסעות.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 חב' ירון בר לא ידועה
2 חב' מסיעי שקמים לא ידועה
3 חב' מטיילי לכיש לא ידועה
4 חב' מסיעי כרמית לא ידועה
5 חב' גרפי טל ומור לא ידועה
6 חב' נץ הסעות לא ידועה
7 חב' דרכי חיים לא ידועה
8 חב' אבי 10 לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית איסוף בלבד בימי שלישי לא כולל מע"מ
1 חב' יחס הסעות 87 ₪
2 הסעות דהרי 108 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הוועדה על התקשרות עם חב' יחס הסעות  שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע איסוף  במונית בימי שלישי ממושב ערוגות לבי"ס לרום בקריית מלאכי , בסך של 101.79 ₪ ליום, כולל מע"מ.

 

עלות שנתית מקסימלית: 2,442.96  ₪ כולל מע"מ.

אישור מימון ממשרד החינוך התקבל בתאריך: 27.11.22

                                                                           

                                                                              על החתום:

 

 

 

                             ___________________                         _____________________                    

                                      ד"ר דנה סיון                                              איתן מימוני, עו"ד

                                   מנכ"לית המועצה                                           יועמ"ש המועצה

Skip to content