דלג לתוכן

מונית (איסוף ופיזור) ימים א-ו מסלול 334

 

 

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 20.9.2022

 

השתתפו:

צופי צור- גזבר המועצה

ד"ר דנה סיון- מנכ"לית המועצה

עו"ד איתן מימוני- יועמ"ש המועצה

 

בנושא: מונית (איסוף ופיזור) ימים א-ו מסלול 334

 

לבקשת מחלקת החינוך, מחלקת התחבורה של המועצה האזורית באר-טוביה פנתה למציעים לקבלת הצעות מחיר עבור: הסעת התלמידה אדל סלוקי ממושב גבעתי לחב"ד בנות קריית מלאכי  (איסוף ופיזור)  והסעת התלמיד נועם אוריאל אחרק ממושב שתולים לדרכא קריית מלאכי (איסוף ופיזור). על התלמידים להיות בשעה 8:00 בבתי הספר. הפיזור לפי מערכת השעות של בתי הספר.

מחלקת התחבורה פנתה במייל  ל-10 מציעים: חב' ירון בר, חב' מסיעי שקמים, חב' יחס הסעות, חב' מטיילי לכיש, חב' מסיעי כרמית, חב' גרפי טל ומור, חב' נץ הסעות, חב' דרכי חיים, חב' אבי 10 וחב' דהרי הסעות.

 

המציעים להלן לא הגישו הצעה:

מס' שם חברה סיבה
1 מסיעי כרמית לא ידועה
2 גרפי טל ומור לא ידועה
3 מסיעי שקמים לא ידועה
4 מטיילי ירון בר לא ידועה
5 נץ הסעות לא ידועה
6 דרכי חיים לא ידועה
7 הסעות אבי 10 לא ידועה
8 דהרי הסעות לא ידועה

 

להלן ההצעות שהתקבלו:

מס' שם החברה הצעת מחיר יומית למונית

איסוף + פיזור, לא כולל מע"מ

1 יחס הסעות 327 ₪
2 מטיילי לכיש 380 ₪

 

החלטה

 

בהתאם להצעות שהתקבלו במסגרת נוהל זה ובהמלצת מנהל מחלקת התחבורה, מחליטה הוועדה על התקשרות עם חב' יחס הסעות  שהצעתה היא הנמוכה ביותר, לביצוע הסעות מונית איסוף ופיזור ממושב גבעתי לחב"ד בנות קריית מלאכי ובחזרה וממושב שתולים לדרכא קריית מלאכי ובחזרה  בימים א-ו, בסך של 382.59 ₪ ליום, כולל מע"מ, לשנת הלימודים תשפ"ג.

עלות שנתית מקסימלית: 83,022.03 ₪ כולל מע"מ.

אישור תקציבי התקבל בתאריך: 20.9.22

 

                                                                            על החתום:

 

 

 

      ________________                  _____________________                    _________________

                צופי צור                                             ד"ר דנה סיון                                    איתן מימוני, עו"ד

גזבר המועצה                                      מנכ"לית המועצה                                 יועמ"ש המועצה

Skip to content