דלג לתוכן

מכרזים כח אדם דרושים קב"ט מוסדות חינוך 14.2022

קב"ט מוסדות חינוך 14.2022

מכרז פנימי/חיצוני 14/2022

למועצה אזורית באר טוביה דרוש/ה קצין ביטחון מוסדות החינוך

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977

 

תיאור התפקיד:

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.
קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

 

עיקרי התפקיד:

 • הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.
 • לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך ודיווחים בתוכנות השונות.
 • תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
 • פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
 • ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 • קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
 • אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 • ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.
 • אחראי לממש את הקצאת מרכיבי הביטחון למוסדות החינוך.

 

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • 12 שנות לימוד
 • קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של 3 שנים לפחות.
 • תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.

דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי: וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה(.

ניסיון ניהולי: ניסיון ניהולי בניהול צוות עובדים של שנה לפחות.

 

דרישות נוספות

 • שפות: עברית ברמה גבוהה ואנגלית.
 • יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות OFFICE.
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • רישום פלילי : היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

 

 

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
קבלת החלטות במצבי חירום, הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה, נסיעות במסגרת התפקיד, עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום.

 

כפיפות:  

כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט הרשות. מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.

 

היקף משרה: 100% משרה מלאה, 42 ש"ש ימים א' – ו'.

 

תנאי שכר: דרוג מח"ר (37-39) או מנהלי 7-9.

 

כפיפות: קב"ט המועצה 

 

הערות:

 • מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה)
  ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il

למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי

 הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 31.5.2022

 

 

                                          בכבוד רב,                                                                               קובי אביבי                                                                      ראש המועצה

 

 

Skip to content