מכרזים כללים

מס' מכרז/פנייה
שם המכרז/פנייה
מועד אחרון להגשת הצעות
מועד אחרון לשאלות הבהרה
תאריך סיור מציעים
עלות רכישה
הערות

לארכיון מכרזים לחצו כאן