מכרזים כללים

מס' מכרז/פנייה


שם המכרז/פנייה


מועד אחרון להגשת הצעות


מועד אחרון לשאלות הבהרה


תאריך סיור מציעים


 עלות רכישה


הערות


44/2019סיור קבלנים נוסף למכרז יעה אופני ומשאיות רכינה24/10/2019
שעה : 12:00
10/10/2019
שעה: 12:00
500 ש"ח
57/2019הודעה בדבר דחיית מועד במכרז - הפעלת בית ספר אזורי באר טוביה 24/11/2019
שעה: 15:00
30/10/2019
44/2019מכרז עבודות ניקיון ע"י יעה אופני ומשאיות רכינה 25/09/2019
שעה: 15:00
22/09/2019
שעה:12:00
18/09/2019
שעה: 11:00
500 ש"ח
60/2019מתן שיעורים בחנ"ג לגיל הרך, לילדי גני הילדים מועצה אזורית באר טוביה 18/09/2019
שעה: 15:00
4/9/2019
שעה: 14:00
500 ש"ח
הודעה שינוי במכרז 57/2019 שינויים במכרז מספר 57/2019 להפעלת בית הספר התיכון - הודעה למציעים
50/2019מכרז מיגוניות- 9 מיגוניות 25/08/2019
שעה: 15:00
15/08/2019
שעה: 14:00
12/08/2019
שעה : 14:00
46/2019לביצוע עבודות אחזקת רשת מים בתחומי המועצה האזורית באר טוביה 25/08/2019
שעה: 15:00
15/08/2019
שעה :14:00
12/08/2019
שעה: 12:00
500 ש"ח
57/2019להפעלת בית ספר תיכון אזורית באר - טוביה החל משנת הלימודים תש"פ 25/08/2019
שעה 14:00
18/08/2019
שעה : 14:00
48/2019קול קורא מספר 48.2019 להפעלת קייטנת ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי אוגוסט 201903/07/2019
שעה 12:00
23/2019מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 09/07/2019
שעה: 15:30
03/07/2019
שעה 9:00
500 ש"ח
43/2019קול קורא להפעלת קייטנות ספורט מועצה אזורית באר טוביה יולי - אוגוסט 201919/06/2019
שעה :12.00
לפנות לאורי צבעוני בטל':
050-5773847
24/2019מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקת כבישים, מדרכות ורחובות24/06/2019
שעה 12:00
15/06/2019
שעה 15:00
06/06/2019
שעה 09:00
500 ש"ח
19/2019קול קורא להפעלת חוגים במועצה לשנת הלימודים תשפ03/06/2019
שעה 12:00
הודעה מספר 1 – הבהרות מכרז 12/2019 – שרותי תחזוקת תשתיות טכנולוגיות במיקור חוץ
12/2019מכרז שרותי תחזוקת תשתיות טכנולוגיות במיקור חוץ19/05/2019
שעה 12:00
05/05/2019
שעה 12:00
1,000 ש"חפגישות הועדה המקצועית עם המציעים שעל פי בדיקה ראשונית עמדו בתנאי הסף תערכנה בתאריך 22/05/2019 בין השעות 11:00 ל 15:30.
18/2019הזמנה להציע הצעות בנושא רכישת רכבים28/04/2019
שעה 12:00
15/2019מכרז 15/2019 - ביטוח רכש וחבויותמענה לשאלות הבהרה - להורדה לחץ כאןערבות בנקאית אוטונומית - עם תיקון - להורדה לחץ כאןפוליסה לביטוח - להורדה לחץ כאן
15/2019מכרז 15/2019 - ביטוח רכש וחבויות01/04/2019
שעה 12:00
13/03/2019
שעה 12:00
1500 ש"חמועד אחרון להגשה נדחה מ 20/03/2019 שעה 12:00 לתאריך 01/04/19 שעה 12:00
2/2019עדכון למכרז 2/201914/02/2019
שעה 12:00
טפסי מכרז מעודכנים
2/2019הבהרה למכרז 2/2019
14/02/2019
שעה 12:00
הבהרה בנושא מכרז
2/2019מתן שירותי הדברת מזיקים10/02/2019
שעה 12:00
31/01/2019
שעה 12:00
1500 ש"ח
1/2019הבהרה למכרז 1/201914/02/2019
שעה 12:00
הבהרה בנושא מכרז
1/2019מכרז מסגרת לביצוע פינוי וסילוק פסולות10/02/2019
שעה 12:00
31/01/2019
שעה 12:00
2,000 ש"ח
104/2018 מתן שירותי חינוך והעשרה בתחום המנהיגות13/12/2018
שעה 12:00
12/12/2018
שעה 12:00
102/2018שירותי ניהול ותחזוקה של מתחם מוזיקה בתיכון באר טוביה 19/08/2018
בשעה 15:00
12/08/2018
בשעה 15:00
בתיכון אזורי באר טוביה - מבנה שרון
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים 25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה:09:00
500 ₪
100/2018מכרז לשירותי הסעות תלמידים - עדכון
מסמך הבהרות - לביצוע הסעות תלמידים
טבלת מלווים נדרשים
25/07/2018
שעה: 15:00
18/07/2018
שעה : 9:00
500 ₪
32/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201822/07/2018
שעה : 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
31/2018קול קורא נוסף להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201820/06/2018
שעה 12:00
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
30/2018קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת 2019-201830/05/2018 שעה 12:00לשאלות והבהרות ניתן לפנות למאי אלפסי בדואר אלקטרוני לכתובת
maya@40.ctc-app.com
או בטל:
.0523860380
25/2018קהילה תומכת24/05/2018

שעה 15:00
17/05/2018

15:00
 200 ₪ 
18/2018דיגום שפכי תעשיה וביצוע בדיקות מעבדה ע"פ תכנית דיגום שנתית במטשי"ם ומאגרי קולחים של המועצה 24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 500 ₪ 
16/2018 קליטת פסולת בנייה וקליטת פסולת יבשה24/05/2018 שעה 15:0015/05/18 שעה 12:00 3,000 ₪ 
15/2018ביצוע הסעות תלמידים לחוגי ספורט ברחבי המועצה ולמשחקי חוץ30/04/2018

שעה 15:00
16/04/2018

שעה 9:00
 500 ₪ 
12/2018 אספקה התקנה ואחזקת מערכות טמ"ס

פירוט מכרז חלק 1


פירוט מכרז חלק 2

26/4/2018

שעה: 15:00
24/4/2018

שעה :12:00
15/4/2018

10:00
500 ₪ 
09/2018מכרז 9.2018 כלי רכב
פרסום מכרז 2 כלי רכב
30/01/2018

שעה 15:00
    
07/2018מכרז 07.2018 הקמת מועדון במושב ערוגות27/02/2018

שעה 15:00
 21/02/2018

שעה: 12:00
15/02/2018

שעה: 12:00
 500 ₪פרטים נוספים במחלקת הנדה ותשתיות

בטל': 08-8509759
06/2018מכרז אחזקת רשת מזגנים25/01/2018

שעה 12:00
    
 הזמנה להציע הצעות למתן שרותי מדידה בנין פנטהאוז27/12/2017

שעה 15:00
    
87/2017מכרז לאספקת שירותי רכיבה טיפולית12/12/2017

שעה 14:00
    
77/2017מתן שירותי סירוס/עיקור חתולי רחוב ללכידה, חיסון נגד כלבת, והחזרתם למקום הלכידה20/11/2017

9:00-16:00

    
50/2017קול קורא להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה3/09/2017 שעה 12:00   שליחת ההצעות והמסמכים המצורפים חתומים כנדרש לדוא"ל: yehudit.ohana1@gmail.com
47/2017מכירת אוטובוס באר טוביה20/7/2017 שעה 15:00 החל מתאריך 5/7/2017 פרטים במחלקת תחבורה מיכה אוזן בטלפון 08-8509814
40/2017הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים בישובי המועצה02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה  10:00 במחלקת חינוך ( השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת חינוך – רות קרטר 08-8509777
33/2017אספקת והפעלת 2 עגלות קפה בביה"ס התיכון ו- 1 עגלה נוספת בביה"ס באר עמי02/07/2017 שעה 16:0022/6/2017 שעה 11:00 (השתתפות חובה) 500 ₪פרטים במשרד מזכיר המועצה- קובי אביבי 08-8509706
32/2017הפעלת צהרונים וקייטנות בבתי הספר02/07/2017 שעה 16:0022/06/2017 שעה 12:00 (  השתתפות חובה) 500 ₪פרטים מחלקת מדור גנים 08-8509777 תקוה
37/2017קבלת שירותי הפעלה והחזקה של מרכז ספורט ופנאי ערוגות26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 14:00 סיור חובה500 ש"ח 
36/2017מתן שירותי ייעוץ, פיקוח, בקרה וליווי לועדה המקומית לתכנון ובנייה ולועדת מכרזים במ.א באר טוביה

תיקון סעיף 11.1.3

02/07/17 שעה 14:0026/6/17

לפקס 08-8509706
  לתשומת לב המתעניינים – בחוברת המכרז המילה "לחלופין" נשמטה לפני סע' 11.1.3 ויש להוסיפה.

כל שאר הוראות המכרז יעמדו בתקפם, לרבות מועד אחרון להגשת הצעות

35/2017ביצוע הסעות תלמידים בשנה"ל תשע"ח26/06/17 שעה 15:00 20/06/17 שעה 10:00 במח' התחבורה500 ₪ 
28/2017מרכז ספורט ופנאי ערוגות04/05/2017 שעה 15:00 19/04/2017 בשעה 15:30סיור חובה500 ש"ח 
26/2017בניית גן ילדים דו כיתתי במושב כפר אחים20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה 12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט  08-8509759
24/2017ביצוע עבודות גינון וניקיון כללי30/3/2017 שעה 16:00הגשת הצעות ידנית בלבד23/3/2017 שעה 10:00500 ש"חאיכות הסביבה
25/2017בניית גן ילדים במושב באר טוביה20/4/2017 שעה 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס    08-850974430/3/2017 בשעה 12:00  סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
02/2017בניית גן ילדים במושב חצב20/4/2017 שעות 15:004/4/2017 בשעה 15:00 לפקס 08-850974430/3/2017 בשעה12:00 סיור חובה500 ש"חפרטים מחלקת הנדסה מר איגור גיט 08-8509759
1/2017ביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני תאורת רחובות20/2/2017 שעה 15:00הגשת הצעות ידנית בלבד5/2/2017 שעה 12:002500 ₪פרטים  : תכלת  08-8509759
  קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים במועצה האזורית באר טוביה ותאגידיה     
86/2016אספקת טובין ומתכלין05/12/2016

שעה 15:00
29.11.1627.11.16 שעה 11:00 במשרדי מזכיר המועצה700 ₪פרטים: רוית רייטר 08-8509812
42/2016פניה לקבלת הצעות לקבל ייעוץ משפטי חיצוני קבוע (לחץ כאן)30/11/2016

שעה 09:30
 20.11.2016 שעה 12:00