דלג לתוכן

מכרזי כח אדם (ארכיון)

מס' המשרה שם המשרה הגוף המפרסם ת. סגירה הערות קובץ מונגש
10/2023אבות בית לבית הספר מבואות ולבניין המועצה מועצה אזורית באר טוביה 6.4.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
8/2023מדריך/ת מוגנות ביה"ס נופים – הארכה עמותה לחינוך ותרבות 16.4.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
9/2023קצין ביקור סדיר 50% משרה מועצה אזורית באר טוביה 26.3.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
8/2023מדריך/ת מוגנות ביה"ס נופיםעמותה לחינוך ותרבות 9.3.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
4/2023תקציבן/ית למחלקת החינוך – הארכהמועצה אזורית באר טוביה 1.3.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
3/2023רכז/ת קולות קוראים ומכרזים – הארכהמועצה אזורית באר טוביה 1.3.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
5/2023מפקח סביבתי – מפקח מיםהחברה לפיתוח בע"מ 1.3.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
6/2023דרושים/דרושות סייעים/ות ומ"מ עפ"י הצורך לגנים ללא התחייבות להעסקה ורק בהתאם צורכי המערכתעמותה לחינוך ותרבות 1.3.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
7/2023מכרז 7.2023 – מנהל מחלקת שפע_חתוםמועצה אזורית באר טוביה 22.2.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
4/2023תקציבן/תקציבנית למחלקת החינוך מועצה אזורית באר טוביה 14.2.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
3/2023רכז/ת מכרזים וקולות קוראים מועצה אזורית באר טוביה 14.2.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
2/2023אב בית – איש תחזוקה לבית הספר מבואות עמותה לחינוך ותרבות 7.2.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
1/2023אחראי/ת השירותים הדיגיטליים ברשות מועצה אזורית באר טוביה 12.2.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
מס’ המשרהשם המשרההגוף המפרסםת. סגירההערותקובץ מונגש
45/2022עובדת מחלקת גבייה אחראית נושא לעניין מים וביובהחברה לפיתוח בע"מ 3.1.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
41/2022אחראית נושא עובדת מחלקת גבייה וממלאת מקום קופההמועצה האזורית באר טוביה 3.1.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
37/2022מהנדס/ת תשתיות במחלקת הנדסה – הארכת מכרז החברה לפיתוח בע"מ 8.1.2023פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
44/2022מפקח/ת סביבתי – מפקח/ת ביוב המועצה האזורית באר טוביה 28.12.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
43/2022מפקח/ת סביבתי – מפקח מים המועצה האזורית באר טוביה 28.12.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
37/2022מהנדס/ת תשתיות במחלקת הנדסה החברה לפיתוח בע"מ 22.12.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
40/2022הארכת מכרז – דרושים לבריכת עוגות עמותת הספורט 15.12.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
39/2022מפקח/ת רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחנייההמועצה האזורית באר טוביה 15.12.22פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
42/2022מנהל/ת מחלקת ספורט המועצה האזורית באר טוביה 8.12.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
34/2022פסיכולוג/ית חינוכי המועצה האזורית באר טוביה 5.12.1022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
36/2022ביטול מכרז – מנהל תשתיות תיעול מים וביוב
32/2022ביטול מכרז – מזכיר/ה למחלקת איכות הסביבה
40/2022מאמני שחייה, מדריכי הידרותרפיה, מצילים ומדריכי חדר כושרעמותת הספורט28.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
38/2022מזכיר/ה לבית הספר יד חזון המועצה האזורית באר טוביה 30.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
36/2022מנהל תשתיות תיעול מים וביוב החברה לפיתוח בע"מ 16.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
25/2022רכז/ת מכרזים וקולות קוראים המועצה האזורית באר טוביה 16.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
23/2022מפקח/ת סביבתי – מפקח/ת מים המועצה האזורית באר טוביה 13.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
24/2022מפקח/ת סביבתי – מפקח/ת ביוב המועצה האזורית באר טוביה 13.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
33/2022מנהל/ת מדור הגיל הרך (לידה עד 3 שנים) המועצה האזורית באר טוביה 10.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
35/2022מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול המועצה האזורית באר טוביה13.11.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
32/2022מזכירה למחלקת איכות הסביבההמועצה האזורית באר טוביה23.10.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
27/2022עובד/ת מחלקת הגבייההחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ23.10.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.
31/2022מכרז 31.2022 – גזבר.גזברית הרשותהמועצה האזורית באר טוביה1.9.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509859.מכרז חיצוני/פנימי כ"א 31/2022 למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה גזבר/ית הרשות  – מונגש
30/2022מנהל ארגוני ומקצועי הפועל באר טוביהעמותת הספורט28.8.2022 בשעה 10:00פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509776מכרז פנימי/חיצוני כ"א 30/2022, דרוש/ה מנהל/ת ארגוני ומקצועי – כל הקבוצות באגודת הפועל באר-טוביה כדורסל- מונגש
22/2022מכרז 22.2022 – מפקח לאיכות הסביבההמועצה האזורית באר טוביה8.9.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842מכרז פנימי/חיצוני כא 22/2022, פקח/ית רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחניה- מונגש
29/2022מכרז 29.2022 מנהל.ת למאבק ביישובי סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה29.8.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842מכרז פנימי/חיצוני כ"א 29/2022 למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול- מונגש
28/2022מכרז 28.2022 מפקח.ת רישוי עסקיםהמועצה האזורית באר טוביה21.8.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842מכרז פנימי/חיצוני כ"א 28/2022   למועצה אזורית באר טוביה דרוש/ה – מפקח/ת רישוי עסקים- מונגש
4/2022מכרז 04.2022 עובד.ת מחלקת גבייההמועצה האזורית באר טוביה21.8.2022פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.מכרז פנימי /חיצוני כ"א 04/2022  למועצה אזורית באר טוביה דרושים עובד/ת יחידת גבייה- מונגש
21/2022מכרז 21.2022 מנהל מחלקת ישובים וחקלאות – מונגשהמועצה האזורית באר טוביה4.8.2022מכרז חיצוני/פנימי כ"א 21/2022 מנהל/ת מחלקת ישובים וחקלאות- מונגש
26/2022מכרז 26.2022 – מאמנים.ות בענפי הספורט ותפקידים נוספים בשכר עדכניעמותת הספורט 2022/07/2פרטים נוספים:
08-8509776
מכרז 26.2022 – מאמנים.ות בענפי הספורט ותפקידים נוספים בשכר מעודכן- קובץ מונגש
קול קורא ייעוץ חינוכי 4.7.22המועצה האזורית באר טוביה25.7.2022פרטים נוספים:
08-8509776
קול קורא ייעוץ חינוכי 4.7.22- קובץ מונגש
20/2022מנהל.ת מדור חוגים – 20.2022המועצה האזורית באר טוביה3.7.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מנהל.ת מדור חוגים – 20.2022- קובץ מונגש
5/2022מכרז 5.2022 עובד.ת משאבי אנושהמועצה האזורית באר טוביה15.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מכרז 5.2022 עובד.ת משאבי אנוש- קובץ מונגש
15/2022מכרז 15.2022 מזכיר.ה למנכלית המועצההמועצה האזורית באר טוביה14.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מכרז 15.2022 מזכיר.ה למנכלית המועצה
19/2022מתכבדת להודיע כי
המכרז הבא מבוטל
מכרז פנימי/חיצוני כ"א
19/2022
מפקח/ת תכנון ובנייה
המועצה האזורית באר טוביה20.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מתכבדת להודיע כי
המכרז הבא מבוטל
מכרז פנימי/חיצוני כ"א
19/2022
מפקח/ת תכנון ובנייה
9/2022מכרז 9.2022 – מפקח.ת רישוי עסקיםהמועצה האזורית באר טוביה20.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מכרז 9.2022 – מפקח.ת רישוי עסקים- קובץ מונגש
17/2022מכרז 17.2022 דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולבאר טוביה16.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מכרז פנימי/חיצוני כ"א 2022/17 למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול – קובץ מונגש
16/2022מתכבדת להודיע כי
המכרז הבא מבוטל מכרז 16.22מאמנים ושחקנים 2022
עמותת הספורט9.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מתכבדת להודיע כי
המכרז הבא מבוטל מכרז פנימי/חיצוני כ"א 16/2022- דרושים/ות מנהל/ת נבחרת כדורסל, מאמנים/ות בענפי הספורט ושחקנים/יות בכדורסל – קובץ מונגש
14/2022קב"ט מוסדות חינוך 14.2022מועצה אזורית באר טוביה31.5.2022פרטים נוספים:
08-8509842
קב"ט מוסדות חינוך 14.2022 קובץ מונגש
13/2022מכרז קבס 13.2022המועצה האזורית באר טוביה14.4.2022פרטים נוספים:
08-8509842
12/2022מכרז 12.2022 מחסנאי חירום ומקלטיםהמועצה האזורית באר טוביה14.4.2022פרטים נוספים:
08-8509842
11.2022מכרז 11.2022 מנהל תשתיות תיעול מים וביובהחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ2.6.2022פרטים נוספים:
08-8509842
מכרז 11.2022 מנהל תשתיות תיעול, מים וביוב – מונגש
7.2022מכרז אחראי פרויקטים הנדסאייםהחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ14.4.2022פרטים נוספים:
08-8509842
6.2022הארכת מכרז 6.2022 יועצת לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדריהמועצה האזורית באר טוביה14.4.2022פרטים נוספים:
08-8509842
02.2022מכרז __מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה14.42022פרטים נוספים:
08-8509842
6/20226.2022- יועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדריהמועצה האזורית באר טוביה17.3.2022
3/2022נאמני קורונה לגני הילדים 3/2022מועצה האזורית באר טוביה9.2.2022 עד השעה 12:0008-8509781
1.2022קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה1.2.2022פרטים נוספים 08-8509781
41.2021מכרז 41.2021 מנהל מחלקת שפע ברשותהמועצה האזורית באר טוביה13.1.2022פרטים נוספים 08-8509781
40.2021מכרז לבורנטית לביה"ס באר עמ"יהמועצה האזורית באר טוביה28.12.2021פרטים נוספים 08-8509781
39.2021מנהל פרויקטים לאגף התשתיות מונגשהחברה לפיתוח28.12.2021פרטים נוספים 08-8509706
38.2021קב"ט מוסח מונגשהמועצה האזורית באר טוביה28.12.2021פרטים נוספים 08-8509706
36.2021מכרז מזכירה למחלקת ספורט 36.2021עמותת הספורט5.12.2021
35.2021מכרז בלנית למושב חצב 35.2021המועצה האזורית באר טוביה5.12.2021
34.2021מכרז תשתיות תיעול מים וביוב 34.2021החברה לפיתוח מ.א באר טוביה 5.12.2021
33.2021מכרז מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול 33.2021המועצה האזורית באר טוביה5.12.2021
31.2021 הארכהמכרז 31.2021 הארכה עד 18.10 מפקח תכנון ובנייה
27.2021 המכרז בוטלביטול מכרז 27.2021 מנהל יחידת שפעהמועצה האזורית באר טוביה
23/2021מכרז 23/2021 מנהל יחידת תשתיות, תיעול מים וביובהחברה לפיתוח30.9.2021פרטים נוספים :
08-8509759
30/2021 הארכהמכרז נאמני קורונה – הארכההמועצה האזורית באר טוביה14.9.2021 שעה 12:00
ממ מנהלת מחלקת נוערהעמותה לחינוך20.9.2021
31/2021מכרז 31.2021 מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובניה 2 משרותהמועצה האזורית באר טוביה30.9.2021פרטים נוספים : 088509706
30/2021מכרז 30.2021 נאמן קורונה בבית ספרהמועצה האזורית באר טוביה11.9.2021
29/2021מכרז 29.21 עובד יחידת גביההמועצה האזורית באר טוביה9.9.2021פרטים נוספים : 088509706
27/2021מכרז 27.21 מנהל יחידת שפע ברשותהמועצה האזורית באר טוביה12.9.2021המכרז בוטל !!!
28/2021מכרז 28-2021 מאמני.ות כדורסל | שחקנים.ות כדורסל | מאמנ.ת כדורשת | מאמנ.ת נבחרת התעמלות קרקעעמותת הספורט2.9.2021פרטים נוספים : 088509706
26/2021מכרז 26.2021 עובדת תעסוקת צעירים (תכנית יתד)המועצה האזורית באר טוביה1.9.2021פרטים נוספים : 088509706
18/2021מכרז 18.2021 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה1.9.2021פרטים נוספים:
08-8509706
משרת מנכ"למשרת מנכ"להמועצה האזורית באר טוביה25.8.2021 שעה 12:00פרטים נוספים : 088509706
24/2021מכרז 24.2021 מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
19/2021מכרז 19.2021 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
עדכון תיקון למכרז קצין ביקור סדיר
16/2021מכרז 16.2021 נהג אוטובוסהמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
20/2021מכרז 20.2021 מנהל.ת יחידת ההון האנושיהמועצה האזורית באר טוביה27.7.2021פרטים נוספים :
08-8509706
21/2021מכרז 21.2021 דובר.ת הרשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה27.7.2021פרטים נוספים :
08-8509706
מ"מ מנהלת מחלקת נוערהעמותה לחינוך14.7.2021 לפרטים נוספים
08-8509706
17/2021מכרז 17.2021 סייעות וסייעים לגנים ובתי ספרהעמותה לחינוך ותרבות15.7.2021פרטים נוספים : 088509706
13/2021מכרז 13.2021 עובדת יחידת גבייההמועצה האזורית באר טוביה15.7.2021פרטים נוספים : 088509706
8/2021מכרז מדריכי נוער 8.2021 הארכהעמותה לחינוך ותרבות13.7.2021פרטים נוספים 08-8509706
4/2021 ביטול מכרזביטול מכרז 4_2021המועצה האזורית באר טוביה23.6.2021
12/2021מכרז 12.2021 רכזת לתוכנית הטףעמותה לחינוך ותרבות12.6.2021
11/2021מכרז 11.2021 מדריכה לתוכנית הטףהעמותה לחינוך12.6.2021
8/2021מכרז 8.2021 מדריכי נוער וקהילהעמותה לחינוך ותרבות12.6.2021
9/2021מכרז 9.2021 מחסנאיהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
7/2021מכרז 7.2021 מזכירה תקצבאית למחלקת חינוךהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
6/2021מכרז 6.2021מנהל מדור חינוך מיוחדהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
5/2021מכרז 5.2021 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
4/2021מכרז 4.2021 מנהל יחידת ישוביםהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
3.2021מכרז תברואן כא 3.2021המועצה האזורית באר טוביה25.03.2021
2/2021מכרז פקח רב תכליתי אכיפה פיקוח וחניה 2.2021המועצה האזורית באר טוביה22.3.2021
2/2021מכרז פנימי חיצוני כא 1.2021 מנהל מחלקת ספורטהמועצה האזורית באר טוביה11.3.2021
74.2020מכרז 74.2020 מהנדס הרשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה6.1.2021
70/2020מנהל מחלקת ספורט 70/2020המועצה האזורית באר טוביה9.12.2020
68/2020מזכירה למנכל המועצה 68.2020המועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
67/2020מנהל המחלקה לשירותים חברתים 67/2020המועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
53/2020מהנדס הרשותהמועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
50/2020פרסום באתר מכרז פקח רב תכליתי 50.2020המועצה האזורית באר טוביה 24.11.2020
65/2020מכרז 65/2020 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה16.11.2020
64/2020מכרז 64.2020 מפקח מיםהחברה לפיתוח מ.א באר טוביה 6.11.202011
44/2020מכרז 44.2020 פסיכולוג בשירות הפסיכולוגיהמועצה האזורית באר טוביה16.11.2020
45/2020מכרז 45.2020 תברואןהמועצה האזורית באר טוביה 16.11.2020
53/2020מכרז 53_2020 מהנדס הרשות המקומית ומהנדס הועדה לתכנון ובנייהמועצה אזורית באר טוביה30.9.2020
51/2020מנהלת שפ"ע ברשות המקומית המועצה האזורית באר טוביה 2.9.2020
49/2020ספרן/ית מידען/ית בספרייה העירונית – 2 משרות המועצה האזורית באר טוביה 2.9.2020
50/020פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
47/2020עו"ס להבה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
46/2020עו"ס קהילתי ביישובים המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
45/2020תברואן המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
44/2020פסיכולוגים לשירות הפסיכולוגי חינוכי 50% – 100% משרה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
43/2020רכזים נוער וקהילה ליישובי המועצה האזורית – 8 משרות העמותה לחינוך ותרבות 23.8.2020
41/2020מפקח חוקר בכיר לתכנון ובנייה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
38/2020מנהל\ת לשירות הפסיכולוגי החינוכי המועצה האזורית באר טוביה27.7.2020
25/2020מכרז 25.2020 מנהל/ת לשירות הפסיכולוגי החינוכי המועצה האזורית באר טוביה21.5.2020
20/2020מכרז 20.2020 מהנדס הרשות המקומית ומהנדס הוועדה לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה21.5.2020
24/2020מכרז 24.2020 מנהל מדור ממד במועצההמועצה האזורית באר טוביה26.3.2020
21/2020מכרז 21.2020 תברואןהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
19/2020מכרז 19.2020 רכז יישובים וחקלאותהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
18/2020מכרז 18.2020 פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
16/2020מכרז 16.2020 בודק היתרי בניההמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
12/20202מכרז 12.2020 מפקח תכנון ובניהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
11.2020מכרז 11.2020 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
10/2020מכרז 10.2020 קצין ביטחון מוסדות חינוךהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
15/2020אב בית לבתי הספר 3 משרות מכרז 15.2020עמותה לחינוך27.2.2020
5/2020רכזת מועדון מושב ינוןהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
4/2020רכזת מועדון וותיקים תלמי יחיאלהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
6/2020עו"ס למשפחה מרחב כלליהמועצה האזורית באר טוביה26.1.2020
8/2020מכרז סייעות ע"פ צורךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
3/2020מהנדס מים אחראי מים וביובהחברה לפיתוח מ.א באר טוביה26.1.2020
70/2019מנהל/ת מחלקת החינוך המועצה האזורית באר טוביה 15.12.2019
66/2019מהנדס אחראי מים וביוב החברה לפיתוח מ.א באר טוביה 27.10.2019בכל שאלה ניתן לפנות למח' הנדסה בטל' 08-8509759
64/2019אחראי שירותים דיגיטליים ברשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה 24.9.2019
63/2019פסיכולוג/ית חינוכי לשירות הפסיכולוגי – 2 עובדים המועצה האזורית באר טוביה 09.09.2019
58/2019מנהל/ת מחלקת החינוך המועצה האזורית באר טוביה 09.09.2019
61/2019מאמנים/ות ושחקנים/יות כדורסל שופטיום/ות כדורסלעמותת הספורט 09.09.2019
56/2019עו"ס למשפחה – עו"ס מרחבי כללי המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019
39/2019לבורנט/ית לביה"ס התיכון האזורי באר טוביה – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
30/2019 פקח/ית רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחניה – 4 משרות בהיקף של 50% למשרההמועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
29/2019עו"ס קהילתי צח"י ביישובים – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
21/2019מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
51/2019מדריך/ה מאתר/ת ביישובים ובבתי הספר העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
55/2019רכז/ת מוסיקההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
54/2019עובד/ת מינהל וזכאות העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
53/2019מלווים/ות בהסעה העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
38/2019בלנית למושב חצב 33% משרה המועצה האזורית באר טוביה 14.7.2019
41/2019רופא וטרינר 65% משרההחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ17.6.2019
42/2019רופא וטרינר 50% משרההחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ17.6.2019
40/2019נהג אוטובוסהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
36/2019מציל/ה לבריכה בערוגותעמותת הספורט17.6.2019
30/2019פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
39/2019לבורנטית לתיכוןהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
35/2019מזכירה למח' הנוער והספורטהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
37/2019מזכירה ומ"מ קופאיתהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
29/2019עו"ס קהילתי – צח"יהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
31/2019עו"ס מרחבי לזקןהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
32/2019עו"ס מרחבי לזקן ורכזת מועדוני וותיקיםהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
21/2019מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי המועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
28/2019עו"ס תעסוקה לצעיריםהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
27/2019מאגר סייעות ומ"מ עפ"י הצורךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
17/2019עו"ס להבההמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
26/2019רכז להבההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
3/2019נהג/ת אוטובוס – הארכההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה18.2.2019הארכה
6/2019מפקח/ת תכנון ובניייההמועצה האזורית באר טוביה18.2.2019
8/2019מזכיר/ה בכיר/ה למחלקת החינוךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה18.2.2019
10/2019מנהל/ת אגף משאבי אנוש ומינהלהמועצה האזורית באר טוביה30.01.2019
7/2019בודק/ת תוכניות בוועדה המקומית לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
6/2019מפקח/ת תכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
5/2019מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
3/2019נהג/ת אוטובוסהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה20.01.2019
11/2018מנהל אגף ארגון, מינהל ומשאבי אנושהמועצה האזורית באר טוביה05.12.2018
252/2018מדריך/ה מאתר/ת ביישובים ובבתי הספר – 2 משרות העמותה לחינוך27.06.2018
154/2018סייעות אם וסייעות שניות לגנים המועצה האזורית באר טוביה24.07.2018
153/2018לבורנט/ית לביה"ס התיכון האזורי באר טוביה המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
152/2018פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי החינוכי – 4 משרות המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
151/2018עו"ס לתוכנית "נתיבים להורות" ולדירת מעבר לצעירים המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
150/2018רכז/ת תעסוקה לצעירים וצעירות ויחידת איתורהמועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
260/2018מאמנים/ות כדורסל, מדריכי/ות, שופטים/ות, כדור רשת,
שחקנים ושחקניות כדורסל,
רכז מקצועי כדורסל ,מאמן מצויינות, מאמן יכולת אתלטית
עמותת הספורט 27.06.2018
259/2018מפעיל/ה לבריכה בערוגות עמותת הספורט 27.06.2018
258/2018מדריך/ה חדר כושר לבריכה ערוגות עמותת הספורט 27.06.2018
257/2018מציל/ה לבריכה בערוגות – 2 משרות עמותת הספורט 27.06.2018
263/2018מתאם/ת פעילויות בחינוך המשלים בבתי ספר ייסודים – 2 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
262/2018מאגר סייעות לגנים וחינוך מיוחד וסייעות ומורים לצהרון ביה"ס ורכז מוסדי העמותה לחינוך 27.06.2018
256/2018מדריך/ה לגיל הרך / רכז/ת לתוכנית הורים וילדים – 2 מדריכים/רכזיםהעמותה לחינוך 27.06.2018
255/2018מדריך/ה למועדונית בית עזרא העמותה לחינוך 27.06.2018
254/2018מדריך/ה למועדונית מתבגרים במושב שתולים – 2 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
253/2018ספרן/ית לספרייה האזורית באר טוביה העמותה לחינוך 27.06.2018
251/2018רכז/ת נוער וקהילה ליישובי המועצה – 9 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
250/2018עובד/ת שפ"מ / חדר חם/ פארא רפואי/ רתמוסיקה מוסיקהבהעמותה לחינוך 27.06.2018
28/2018מזכיר/ה לבית ספר תיכון אזורי באר טוביה העמותה לחינוך 24.05.2018
27/2018אבות בית לבתי הספר – 2 משרות העמותה לחינוך 24.05.2018
24/2018מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניההמועצה האזורית באר טוביה10.05.2018
26/2018רכז קהילה ופנאיהעמותה לחינוך30.04.2018
קול קורא – רב למושב שתולים המועצה האזורית באר טוביה 27.04.2018
קול קורא – רב למושב בית עזראהמועצה האזורית באר טוביה 27.04.2018
מתאם פעילויות בחינוך המשלים בבתי ספר יסודייםהעמותה לחינוך01.03.2018
דרושים משגיח/ה לבחינות פנימיות לטובת התאמותהעמותה לחינוך27.02.2018
10/2018עו”ס קהילתי צח”י / צח”שהמועצה האזורית באר טוביה14.02.2018
16/2018מפעיל/ת בריכה לבריכה בערוגותעמותת הספורט07.02.2018
15/2018מדריך/ת שחייה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
14/2018פקיד/ת שיווק וקבלה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
13/2018מציל/ה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
12/2018מדריך/ה חדר כושר לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
11/2018מטפל/ת בהידרוטרפיה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018

משרות ישנות :

הגוף המפרסםמס’ המשרהשם המשרהת. סגירההערות
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי- הארכה23.01.2018 
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי15.01.2018 
חברת המושבים בדרום90/2017רופא וטרינר 2.5 משרות12.01.2018 
העמותה לחינוך73/2017רכז/ת נוער וקהילה ליישובי המועצה 5 משרות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחק/ית בפרויקט ראשית30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך61/2017מזכיר/ה לבית הספר מבואות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך51/2017עוס מדריך/ה מאתר/ת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה למועדונית בבית עזרא30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח/ית סביבתי30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי החינוכי 30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה מנכ”ל/ית מועצה21.12.2017 
המועצה האזורית באר טוביה81/2017עו”ס קהילתי- צח”י/ צח”ש30.11.2017 
העמותה לחינוך78/2017רכז רשותי לצהרוני ניצנים, צהרוני גנים, קייטנות, וכו’30.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עוס רכזת מתנדבים26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה50/2017עוס מועדונית מתבגרים ויחידת איתור26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג מדריך26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג בשפח 3 משרות26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עוס מלווה צעירים וצעירות בסיכון26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה26.11.2017הארכה
עמותה לחינוך33/2017שחקית26.11.2017 
עמותה לחינוך73/2017רכזי נוער וקהילה26.11.2017 
עמותה לחינוך71/2017רכז תנועת בני המושבים26.11.2017 
עמותה לחינוך70/2017רכז גיל תיכון ומפעלים26.11.2017 
עמותה לחינוך59/2017מדריכה למועדונית בית עזרא26.11.2017 
עמותה לחינוך74.2017מדריך העשרה בבית ספר נופים26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון12.11.2017הארכה
עמותה לחינוך76/2017עובד שפ”מ חדר חם12.11.2017 
עמותה לחינוך60/2017מזכירה למחלקת תרבות ואירועים12.11.2017 
עמותת הספורט57/2017מאמינים/ות כדורסל, שופטים/ות, מדריכים/ות, טניס שולחן, כדורשת, שחקנים/יות כדורסל ורכז ענף הספורט7.11.2017 
העמותה לחינוך68/2017מנכל עמותה לחינוך ותרבות בבאר טוביה19.10.2017 
העמותה לחינוך67/2017מדריך/ה לתוכנית טף30.10.2017 
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.10.2017 
העמותה לחינוך65/2017מרפא בעיסוק30.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס המועצה30.10.2017 
העמותה לחינוך61/2017מזכירה לבית הספר מבואות30.10.2017 
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה מועדונית בבית עזרא16.10.2017 
עמותת הספורט56/2017רכז ענף שחיה16.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח סביבתי16.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה52/2017מדריך/ת מע”ש למפעל אופק 3.9.2017 
העמותה לחינוך51/2017מדריך/ה מאתר/ת 3.9.2017 
העמותה לחינוך50/2017עו”ס מועדנית מתבגרים ויחידת איתור3.9.2017 
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכזת מתנדבים ברשות המקומית 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון 3.9.2017 הארכה
העמותה לחינוך47/2017רכזי נוער וקהילה ליישובי המועצה – 5 משרות 26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 26.7.2017 
עמותת הספורט42/2017מנהל למרכז הספורט והפנאי בערוגות26.7.2017 
עמותת הספורט41/2017מאמני כדורסל שופטים ומדריכי ספורט במגוון תחומים26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס סוציאלי מלווה צעירים וצעירות במצב סיכון26.7.2017 
העמותה לחינוך45/2017אבות בית  לתיכון ובית ספר מבואות22.6.2017 
העמותה לחינוך43/2017מאגר סייעות למ”מ לגנים ובתי ספר22.6.2017 
העמותה לחינוך42/2017רכז/ת נוער לישובי המועצה18.6.2017 
העמותה לחינוך40/2017רכז/ת תנועת בני המושבים18.6.2017 
העמותה לחינוך37/2017עו”ס קהילתי18.6.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחקית18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז החלטות ועדה18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים 18.6.2017הארכה
חברת המושבים39/2017רופא וטרינר לשירותים הוטרינרים4.5.2017 
חברת המושבים38/2017רופא וטרינר למפעלים4.5.2017 
מועצה אזורית באר טוביה37/2017מנהיג חינוכי – מנהל בית ספר תיכון אזורי באר טוביה24.5.2017 
עמותה לחינוך36/2017 2 משרות אבות בית לבית ספר מבואות ולתיכון באר טוביה30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה35/2017בודק/ת תוכניות ומפקח/ת תכנון ובניה4.5.2017 
מועצה אזורית באר טוביה34/2017עו”ס קהילה 30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה30/2017עו”ס משפחה – עוס” מרחבי כללי30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים ברשות המקומית 30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז ועדות החלטה30.4.2017 
עמותה לחינוך33/2017שחקית30.4.2017 
חברת המושבים רופא וטרינר למפעלים21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה24/2017תברואן21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביהדצמ-17מנהל/ת מחלקת תרבות ואירועים21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה21/2017מנמר מנהל מערכות מידע ראשי21.3.2017 
עמותה לחינוך אב בית 21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה21/2017פקח סביבתי5.3.2017 
עמותה לחינוך20/2017אב בית לבית ספר רגבים5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017 
עמותה לחינוך מזכירה לתיכון באר טוביה5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה19/2017בודק תוכניות26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה16/2017מידען תכנוני26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה15/2017תברואן26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר26.2.2017 
העמותה לחינוךאוק-17רכז תנועת בני המושבים31.1.17 
 העמותה לחינוך רכז נוער וקהילה לישובים תימורים ובאר טוביה 31.1.17 
 העמותה לחינוךאפר-17 אב בית לתיכון האזורי באר טוביה 31.1.17 
העמותה לחינוךמרץ-17מזכירה לתיכון האזורי באר טוביה31.1.17 
מועצה אזורית באר טוביה46/2016מנהלן/ית לבית ספר תיכון באר טוביה31.12.16 
מועצה אזורית באר טוביה113/2016מפקח תכנון ובניה21.12.16 
העמותה לחינוך ולתרבות111/2016עובד שפ”מ / חדר חם21.12.16 
המועצה האזורית באר טוביה110/2016תפקיד בודק תוכניות21.12.16 
העמותה לחינוך108/2016נהג/ת אוטובוס21.12.16 
מועצה אזורית באר טוביה105/2016הממונה על גבייה והיטלים21.12.16 
חברת המושבים בדרום בע”מ96/2016רופא וטרינר 100% משרה17.11.2016הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ104/2016 שתי משרות 50% משרת וטרינר 17.11.2016 
 העמותה לחינוך ולתרבות103/2016רכז/תנוער וקהילה לישובים: בית עזרא, תימורים. 17.11.2016 
שדה עוזיה. ערוגות. בסיס חצור 
 העמותה לחינוך ולתרבות101/2016מדריך/ה למועדונית בית עזרא 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה100/2016מידען תכנוני 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה98/2016תברואן  17.11.2016 הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ92/2016מנהל אחזקת מוסדות חינוך במחלקת ההנדסה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות86/2016אב בית לבית ספר רגבים 50 אחוז משרה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות82/2016רכז/ת תנועת בני המושבים 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה75/2016מנהל ת תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 17.11.2016 הארכה
Skip to content