דלג לתוכן

מכרזי כח אדם (ארכיון)

מס’ המשרהשם המשרההגוף המפרסםת. סגירההערות
23/2021מכרז 23/2021 מנהל יחידת תשתיות, תיעול מים וביובהחברה לפיתוח30.9.2021פרטים נוספים :
08-8509759
30/2021 הארכהמכרז נאמני קורונה – הארכההמועצה האזורית באר טוביה14.9.2021 שעה 12:00
ממ מנהלת מחלקת נוערהעמותה לחינוך20.9.2021
31/2021מכרז 31.2021 מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובניה 2 משרותהמועצה האזורית באר טוביה30.9.2021פרטים נוספים : 088509706
30/2021מכרז 30.2021 נאמן קורונה בבית ספרהמועצה האזורית באר טוביה11.9.2021
29/2021מכרז 29.21 עובד יחידת גביההמועצה האזורית באר טוביה9.9.2021פרטים נוספים : 088509706
27/2021מכרז 27.21 מנהל יחידת שפע ברשותהמועצה האזורית באר טוביה12.9.2021פרטים נוספים : 088509706
28/2021מכרז 28-2021 מאמני.ות כדורסל | שחקנים.ות כדורסל | מאמנ.ת כדורשת | מאמנ.ת נבחרת התעמלות קרקעעמותת הספורט2.9.2021פרטים נוספים : 088509706
26/2021מכרז 26.2021 עובדת תעסוקת צעירים (תכנית יתד)המועצה האזורית באר טוביה1.9.2021פרטים נוספים : 088509706
18/2021מכרז 18.2021 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה1.9.2021פרטים נוספים:
08-8509706
משרת מנכ"למשרת מנכ"להמועצה האזורית באר טוביה25.8.2021 שעה 12:00פרטים נוספים : 088509706
24/2021מכרז 24.2021 מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
19/2021מכרז 19.2021 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
עדכון תיקון למכרז קצין ביקור סדיר
16/2021מכרז 16.2021 נהג אוטובוסהמועצה האזורית באר טוביה3.8.2021פרטים נוספים : 088509706
20/2021מכרז 20.2021 מנהל.ת יחידת ההון האנושיהמועצה האזורית באר טוביה27.7.2021פרטים נוספים :
08-8509706
21/2021מכרז 21.2021 דובר.ת הרשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה27.7.2021פרטים נוספים :
08-8509706
מ"מ מנהלת מחלקת נוערהעמותה לחינוך14.7.2021 לפרטים נוספים
08-8509706
17/2021מכרז 17.2021 סייעות וסייעים לגנים ובתי ספרהעמותה לחינוך ותרבות15.7.2021פרטים נוספים : 088509706
13/2021מכרז 13.2021 עובדת יחידת גבייההמועצה האזורית באר טוביה15.7.2021פרטים נוספים : 088509706
8/2021מכרז מדריכי נוער 8.2021 הארכהעמותה לחינוך ותרבות13.7.2021פרטים נוספים 08-8509706
4/2021 ביטול מכרזביטול מכרז 4_2021המועצה האזורית באר טוביה23.6.2021
12/2021מכרז 12.2021 רכזת לתוכנית הטףעמותה לחינוך ותרבות12.6.2021
11/2021מכרז 11.2021 מדריכה לתוכנית הטףהעמותה לחינוך12.6.2021
8/2021מכרז 8.2021 מדריכי נוער וקהילהעמותה לחינוך ותרבות12.6.2021
9/2021מכרז 9.2021 מחסנאיהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
7/2021מכרז 7.2021 מזכירה תקצבאית למחלקת חינוךהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
6/2021מכרז 6.2021מנהל מדור חינוך מיוחדהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
5/2021מכרז 5.2021 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהולהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
4/2021מכרז 4.2021 מנהל יחידת ישוביםהמועצה האזורית באר טוביה4.5.2021
3.2021מכרז תברואן כא 3.2021המועצה האזורית באר טוביה25.03.2021
2/2021מכרז פקח רב תכליתי אכיפה פיקוח וחניה 2.2021המועצה האזורית באר טוביה22.3.2021
2/2021מכרז פנימי חיצוני כא 1.2021 מנהל מחלקת ספורטהמועצה האזורית באר טוביה11.3.2021
74.2020מכרז 74.2020 מהנדס הרשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה6.1.2021
70/2020מנהל מחלקת ספורט 70/2020המועצה האזורית באר טוביה9.12.2020
68/2020מזכירה למנכל המועצה 68.2020המועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
67/2020מנהל המחלקה לשירותים חברתים 67/2020המועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
53/2020מהנדס הרשותהמועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
50/2020פרסום באתר מכרז פקח רב תכליתי 50.2020המועצה האזורית באר טוביה 24.11.2020
65/2020מכרז 65/2020 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה16.11.2020
64/2020מכרז 64.2020 מפקח מיםהחברה לפיתוח מ.א באר טוביה 6.11.202011
44/2020מכרז 44.2020 פסיכולוג בשירות הפסיכולוגיהמועצה האזורית באר טוביה16.11.2020
45/2020מכרז 45.2020 תברואןהמועצה האזורית באר טוביה 16.11.2020
53/2020מכרז 53_2020 מהנדס הרשות המקומית ומהנדס הועדה לתכנון ובנייהמועצה אזורית באר טוביה30.9.2020
51/2020מנהלת שפ"ע ברשות המקומית המועצה האזורית באר טוביה 2.9.2020
49/2020ספרן/ית מידען/ית בספרייה העירונית – 2 משרות המועצה האזורית באר טוביה 2.9.2020
50/020פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה24.11.2020
47/2020עו"ס להבה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
46/2020עו"ס קהילתי ביישובים המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
45/2020תברואן המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
44/2020פסיכולוגים לשירות הפסיכולוגי חינוכי 50% – 100% משרה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
43/2020רכזים נוער וקהילה ליישובי המועצה האזורית – 8 משרות העמותה לחינוך ותרבות 23.8.2020
41/2020מפקח חוקר בכיר לתכנון ובנייה המועצה האזורית באר טוביה 23.8.2020
38/2020מנהל\ת לשירות הפסיכולוגי החינוכי המועצה האזורית באר טוביה27.7.2020
25/2020מכרז 25.2020 מנהל/ת לשירות הפסיכולוגי החינוכי המועצה האזורית באר טוביה21.5.2020
20/2020מכרז 20.2020 מהנדס הרשות המקומית ומהנדס הוועדה לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה21.5.2020
24/2020מכרז 24.2020 מנהל מדור ממד במועצההמועצה האזורית באר טוביה26.3.2020
21/2020מכרז 21.2020 תברואןהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
19/2020מכרז 19.2020 רכז יישובים וחקלאותהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
18/2020מכרז 18.2020 פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
16/2020מכרז 16.2020 בודק היתרי בניההמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
12/20202מכרז 12.2020 מפקח תכנון ובניהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
11.2020מכרז 11.2020 קצין ביקור סדירהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
10/2020מכרז 10.2020 קצין ביטחון מוסדות חינוךהמועצה האזורית באר טוביה27.2.2020
15/2020אב בית לבתי הספר 3 משרות מכרז 15.2020עמותה לחינוך27.2.2020
5/2020רכזת מועדון מושב ינוןהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
4/2020רכזת מועדון וותיקים תלמי יחיאלהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
6/2020עו"ס למשפחה מרחב כלליהמועצה האזורית באר טוביה26.1.2020
8/2020מכרז סייעות ע"פ צורךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה26.1.2020
3/2020מהנדס מים אחראי מים וביובהחברה לפיתוח מ.א באר טוביה26.1.2020
70/2019מנהל/ת מחלקת החינוך המועצה האזורית באר טוביה 15.12.2019
66/2019מהנדס אחראי מים וביוב החברה לפיתוח מ.א באר טוביה 27.10.2019בכל שאלה ניתן לפנות למח' הנדסה בטל' 08-8509759
64/2019אחראי שירותים דיגיטליים ברשות המקומיתהמועצה האזורית באר טוביה 24.9.2019
63/2019פסיכולוג/ית חינוכי לשירות הפסיכולוגי – 2 עובדים המועצה האזורית באר טוביה 09.09.2019
58/2019מנהל/ת מחלקת החינוך המועצה האזורית באר טוביה 09.09.2019
61/2019מאמנים/ות ושחקנים/יות כדורסל שופטיום/ות כדורסלעמותת הספורט 09.09.2019
56/2019עו"ס למשפחה – עו"ס מרחבי כללי המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019
39/2019לבורנט/ית לביה"ס התיכון האזורי באר טוביה – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
30/2019 פקח/ית רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחניה – 4 משרות בהיקף של 50% למשרההמועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
29/2019עו"ס קהילתי צח"י ביישובים – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
21/2019מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי – הארכה המועצה האזורית באר טוביה 21.8.2019הארכה
51/2019מדריך/ה מאתר/ת ביישובים ובבתי הספר העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
55/2019רכז/ת מוסיקההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
54/2019עובד/ת מינהל וזכאות העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
53/2019מלווים/ות בהסעה העמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה6.8.2019
38/2019בלנית למושב חצב 33% משרה המועצה האזורית באר טוביה 14.7.2019
41/2019רופא וטרינר 65% משרההחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ17.6.2019
42/2019רופא וטרינר 50% משרההחברה לפיתוח באר טוביה בע"מ17.6.2019
40/2019נהג אוטובוסהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
36/2019מציל/ה לבריכה בערוגותעמותת הספורט17.6.2019
30/2019פקח רב תכליתיהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
39/2019לבורנטית לתיכוןהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
35/2019מזכירה למח' הנוער והספורטהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
37/2019מזכירה ומ"מ קופאיתהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
29/2019עו"ס קהילתי – צח"יהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
31/2019עו"ס מרחבי לזקןהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
32/2019עו"ס מרחבי לזקן ורכזת מועדוני וותיקיםהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
21/2019מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי המועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
28/2019עו"ס תעסוקה לצעיריםהמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
27/2019מאגר סייעות ומ"מ עפ"י הצורךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
17/2019עו"ס להבההמועצה האזורית באר טוביה17.6.2019
26/2019רכז להבההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה17.6.2019
3/2019נהג/ת אוטובוס – הארכההעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה18.2.2019הארכה
6/2019מפקח/ת תכנון ובניייההמועצה האזורית באר טוביה18.2.2019
8/2019מזכיר/ה בכיר/ה למחלקת החינוךהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה18.2.2019
10/2019מנהל/ת אגף משאבי אנוש ומינהלהמועצה האזורית באר טוביה30.01.2019
7/2019בודק/ת תוכניות בוועדה המקומית לתכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
6/2019מפקח/ת תכנון ובנייההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
5/2019מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניההמועצה האזורית באר טוביה20.01.2019
3/2019נהג/ת אוטובוסהעמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה20.01.2019
11/2018מנהל אגף ארגון, מינהל ומשאבי אנושהמועצה האזורית באר טוביה05.12.2018
252/2018מדריך/ה מאתר/ת ביישובים ובבתי הספר – 2 משרות העמותה לחינוך27.06.2018
154/2018סייעות אם וסייעות שניות לגנים המועצה האזורית באר טוביה24.07.2018
153/2018לבורנט/ית לביה"ס התיכון האזורי באר טוביה המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
152/2018פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי החינוכי – 4 משרות המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
151/2018עו"ס לתוכנית "נתיבים להורות" ולדירת מעבר לצעירים המועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
150/2018רכז/ת תעסוקה לצעירים וצעירות ויחידת איתורהמועצה האזורית באר טוביה 27.06.2018
260/2018מאמנים/ות כדורסל, מדריכי/ות, שופטים/ות, כדור רשת,
שחקנים ושחקניות כדורסל,
רכז מקצועי כדורסל ,מאמן מצויינות, מאמן יכולת אתלטית
עמותת הספורט 27.06.2018
259/2018מפעיל/ה לבריכה בערוגות עמותת הספורט 27.06.2018
258/2018מדריך/ה חדר כושר לבריכה ערוגות עמותת הספורט 27.06.2018
257/2018מציל/ה לבריכה בערוגות – 2 משרות עמותת הספורט 27.06.2018
263/2018מתאם/ת פעילויות בחינוך המשלים בבתי ספר ייסודים – 2 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
262/2018מאגר סייעות לגנים וחינוך מיוחד וסייעות ומורים לצהרון ביה"ס ורכז מוסדי העמותה לחינוך 27.06.2018
256/2018מדריך/ה לגיל הרך / רכז/ת לתוכנית הורים וילדים – 2 מדריכים/רכזיםהעמותה לחינוך 27.06.2018
255/2018מדריך/ה למועדונית בית עזרא העמותה לחינוך 27.06.2018
254/2018מדריך/ה למועדונית מתבגרים במושב שתולים – 2 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
253/2018ספרן/ית לספרייה האזורית באר טוביה העמותה לחינוך 27.06.2018
251/2018רכז/ת נוער וקהילה ליישובי המועצה – 9 משרות העמותה לחינוך 27.06.2018
250/2018עובד/ת שפ"מ / חדר חם/ פארא רפואי/ רתמוסיקה מוסיקהבהעמותה לחינוך 27.06.2018
28/2018מזכיר/ה לבית ספר תיכון אזורי באר טוביה העמותה לחינוך 24.05.2018
27/2018אבות בית לבתי הספר – 2 משרות העמותה לחינוך 24.05.2018
24/2018מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ובניההמועצה האזורית באר טוביה10.05.2018
26/2018רכז קהילה ופנאיהעמותה לחינוך30.04.2018
קול קורא – רב למושב שתולים המועצה האזורית באר טוביה 27.04.2018
קול קורא – רב למושב בית עזראהמועצה האזורית באר טוביה 27.04.2018
מתאם פעילויות בחינוך המשלים בבתי ספר יסודייםהעמותה לחינוך01.03.2018
דרושים משגיח/ה לבחינות פנימיות לטובת התאמותהעמותה לחינוך27.02.2018
10/2018עו”ס קהילתי צח”י / צח”שהמועצה האזורית באר טוביה14.02.2018
16/2018מפעיל/ת בריכה לבריכה בערוגותעמותת הספורט07.02.2018
15/2018מדריך/ת שחייה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
14/2018פקיד/ת שיווק וקבלה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
13/2018מציל/ה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
12/2018מדריך/ה חדר כושר לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018
11/2018מטפל/ת בהידרוטרפיה לבריכת ערוגותעמותת הספורט07.02.2018

משרות ישנות :

הגוף המפרסםמס’ המשרהשם המשרהת. סגירההערות
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי- הארכה23.01.2018 
המועצה האזורית באר טוביה64/2017מנהל/ת מדור החינוך הקדם יסודי15.01.2018 
חברת המושבים בדרום90/2017רופא וטרינר 2.5 משרות12.01.2018 
העמותה לחינוך73/2017רכז/ת נוער וקהילה ליישובי המועצה 5 משרות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחק/ית בפרויקט ראשית30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך61/2017מזכיר/ה לבית הספר מבואות30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך51/2017עוס מדריך/ה מאתר/ת30.12.2017הארכה
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה למועדונית בבית עזרא30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח/ית סביבתי30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית בשירות הפסיכולוגי החינוכי 30.12.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה מנכ”ל/ית מועצה21.12.2017 
המועצה האזורית באר טוביה81/2017עו”ס קהילתי- צח”י/ צח”ש30.11.2017 
העמותה לחינוך78/2017רכז רשותי לצהרוני ניצנים, צהרוני גנים, קייטנות, וכו’30.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עוס רכזת מתנדבים26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה50/2017עוס מועדונית מתבגרים ויחידת איתור26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג מדריך26.11.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג בשפח 3 משרות26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עוס מלווה צעירים וצעירות בסיכון26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה26.11.2017הארכה
עמותה לחינוך33/2017שחקית26.11.2017 
עמותה לחינוך73/2017רכזי נוער וקהילה26.11.2017 
עמותה לחינוך71/2017רכז תנועת בני המושבים26.11.2017 
עמותה לחינוך70/2017רכז גיל תיכון ומפעלים26.11.2017 
עמותה לחינוך59/2017מדריכה למועדונית בית עזרא26.11.2017 
עמותה לחינוך74.2017מדריך העשרה בבית ספר נופים26.11.2017 
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון12.11.2017הארכה
עמותה לחינוך76/2017עובד שפ”מ חדר חם12.11.2017 
עמותה לחינוך60/2017מזכירה למחלקת תרבות ואירועים12.11.2017 
עמותת הספורט57/2017מאמינים/ות כדורסל, שופטים/ות, מדריכים/ות, טניס שולחן, כדורשת, שחקנים/יות כדורסל ורכז ענף הספורט7.11.2017 
העמותה לחינוך68/2017מנכל עמותה לחינוך ותרבות בבאר טוביה19.10.2017 
העמותה לחינוך67/2017מדריך/ה לתוכנית טף30.10.2017 
העמותה לחינוך66/2017קלינאי/ת תקשורת30.10.2017 
העמותה לחינוך65/2017מרפא בעיסוק30.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה62/2017סגן מהנדס המועצה30.10.2017 
העמותה לחינוך61/2017מזכירה לבית הספר מבואות30.10.2017 
העמותה לחינוך59/2017מדריך/ה מועדונית בבית עזרא16.10.2017 
עמותת הספורט56/2017רכז ענף שחיה16.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה54/2017פקח סביבתי16.10.2017 
המועצה האזורית באר טוביה52/2017מדריך/ת מע”ש למפעל אופק 3.9.2017 
העמותה לחינוך51/2017מדריך/ה מאתר/ת 3.9.2017 
העמותה לחינוך50/2017עו”ס מועדנית מתבגרים ויחידת איתור3.9.2017 
המועצה האזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכזת מתנדבים ברשות המקומית 3.9.2017הארכה
המועצה האזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון 3.9.2017 הארכה
העמותה לחינוך47/2017רכזי נוער וקהילה ליישובי המועצה – 5 משרות 26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה44/2017פסיכולוג/ית מדריך/ה 26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה43/2017פסיכולוג/ית חינוכי/ת – 3 משרות 26.7.2017 
עמותת הספורט42/2017מנהל למרכז הספורט והפנאי בערוגות26.7.2017 
עמותת הספורט41/2017מאמני כדורסל שופטים ומדריכי ספורט במגוון תחומים26.7.2017 
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס סוציאלי מלווה צעירים וצעירות במצב סיכון26.7.2017 
העמותה לחינוך45/2017אבות בית  לתיכון ובית ספר מבואות22.6.2017 
העמותה לחינוך43/2017מאגר סייעות למ”מ לגנים ובתי ספר22.6.2017 
העמותה לחינוך42/2017רכז/ת נוער לישובי המועצה18.6.2017 
העמותה לחינוך40/2017רכז/ת תנועת בני המושבים18.6.2017 
העמותה לחינוך37/2017עו”ס קהילתי18.6.2017הארכה
העמותה לחינוך33/2017שחקית18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז החלטות ועדה18.6.2017הארכה
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים 18.6.2017הארכה
חברת המושבים39/2017רופא וטרינר לשירותים הוטרינרים4.5.2017 
חברת המושבים38/2017רופא וטרינר למפעלים4.5.2017 
מועצה אזורית באר טוביה37/2017מנהיג חינוכי – מנהל בית ספר תיכון אזורי באר טוביה24.5.2017 
עמותה לחינוך36/2017 2 משרות אבות בית לבית ספר מבואות ולתיכון באר טוביה30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה35/2017בודק/ת תוכניות ומפקח/ת תכנון ובניה4.5.2017 
מועצה אזורית באר טוביה34/2017עו”ס קהילה 30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה28/2017עו”ס מלווה צעירים וצעירות בסיכון30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה30/2017עו”ס משפחה – עוס” מרחבי כללי30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה31/2017עו”ס רכז מתנדבים ברשות המקומית 30.4.2017 
מועצה אזורית באר טוביה32/2017עו”ס מרכז ועדות החלטה30.4.2017 
עמותה לחינוך33/2017שחקית30.4.2017 
חברת המושבים רופא וטרינר למפעלים21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה24/2017תברואן21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביהדצמ-17מנהל/ת מחלקת תרבות ואירועים21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה21/2017מנמר מנהל מערכות מידע ראשי21.3.2017 
עמותה לחינוך אב בית 21.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה21/2017פקח סביבתי5.3.2017 
עמותה לחינוך20/2017אב בית לבית ספר רגבים5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017 
עמותה לחינוך מזכירה לתיכון באר טוביה5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר5.3.2017 
מועצה אזורית באר טוביה19/2017בודק תוכניות26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה16/2017מידען תכנוני26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה15/2017תברואן26.2.2017 
מועצה אזורית באר טוביה14/2017קצין ביקור סדיר26.2.2017 
העמותה לחינוךאוק-17רכז תנועת בני המושבים31.1.17 
 העמותה לחינוך רכז נוער וקהילה לישובים תימורים ובאר טוביה 31.1.17 
 העמותה לחינוךאפר-17 אב בית לתיכון האזורי באר טוביה 31.1.17 
העמותה לחינוךמרץ-17מזכירה לתיכון האזורי באר טוביה31.1.17 
מועצה אזורית באר טוביה46/2016מנהלן/ית לבית ספר תיכון באר טוביה31.12.16 
מועצה אזורית באר טוביה113/2016מפקח תכנון ובניה21.12.16 
העמותה לחינוך ולתרבות111/2016עובד שפ”מ / חדר חם21.12.16 
המועצה האזורית באר טוביה110/2016תפקיד בודק תוכניות21.12.16 
העמותה לחינוך108/2016נהג/ת אוטובוס21.12.16 
מועצה אזורית באר טוביה105/2016הממונה על גבייה והיטלים21.12.16 
חברת המושבים בדרום בע”מ96/2016רופא וטרינר 100% משרה17.11.2016הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ104/2016 שתי משרות 50% משרת וטרינר 17.11.2016 
 העמותה לחינוך ולתרבות103/2016רכז/תנוער וקהילה לישובים: בית עזרא, תימורים. 17.11.2016 
שדה עוזיה. ערוגות. בסיס חצור 
 העמותה לחינוך ולתרבות101/2016מדריך/ה למועדונית בית עזרא 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה100/2016מידען תכנוני 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה98/2016תברואן  17.11.2016 הארכה
 חברת המושבים בדרום בע”מ92/2016מנהל אחזקת מוסדות חינוך במחלקת ההנדסה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות86/2016אב בית לבית ספר רגבים 50 אחוז משרה 17.11.2016 הארכה
 העמותה לחינוך ולתרבות82/2016רכז/ת תנועת בני המושבים 17.11.2016 הארכה
 מועצה אזורית באר טוביה75/2016מנהל ת תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 17.11.2016 הארכה
Skip to content