דלג לתוכן

מכרז חיצוני/פנימי כ"א 21/2022 מנהל/ת מחלקת ישובים וחקלאות- מונגש

                                               

מכרז חיצוני/פנימי כ"א 21/2022

למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת ישובים וחקלאות

 

תואר התפקיד
מנהל/ת מחלקת ישובים במועצה האזורית באר טוביה.
תיאור התפקיד

ניהול מחלקת הישובים במועצה הכולל ניהול וחיזוק הקשר הדו כיווני בין המועצה ויישוביה על ידי תכלול עבודת המועצה מול היישובים בתחומים השונים במטרה לתמוך בוועדים המקומיים ולאפשר ליישובים להמשיך לצמוח ולהתפתח בהתאם למטרות ולרצונות של ההנהגה היישובית.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 21 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.

עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון כאמור לעיל.

עבור טכנאי מוסמך – 6 שנות ניסיון כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי

בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות של 3 עובדים לפחות בכפיפות ישירה או עקיפה.

דרישות נוספות:

 • ידע והבנה בניהול ועד מקומי, סמכויות וחובות בדגש על הקשר בין המועצה והועד המקומי.
 • ידע והבנה בדיני אגודות שיתופיות.
  שפות – עברית ברמה גבוהה, שפות נוספות בהתאם לצורך.
 • יישומי המחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • יכולת התמודדות עם לחץ
 • יחסי אנוש טובים
 • ייצוגיות
 • ידע והבנה בניהול חברתי וניהול תהליכים
 • סמכותיות
 • יכולת תאום ופיקוח
 • סדר וארגון
 • יכולת ארגון, תכנון וביצוע

היקף העסקה ותנאי העסקה ושכר:

היקף משרה – 100% משרה, מתח דרגות 38-40 בהתאם לדרוג או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות:

ראש המועצה או מי שימונה על ידו.

 

הערות :
מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: www.beer-tuvia.org.il

למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי
 • הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 04/08/2022.

 

 

  בכבוד רב,
קובי אביבי

 

Skip to content