דלג לתוכן

מכרז חיצוני/פנימי כ"א 31/2022 למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה גזבר/ית הרשות-מונגש

                                         

מכרז חיצוני/פנימי כ"א 31/2022

למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה

גזבר/ית הרשות

 

דרגת המשרה – חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

היקף המשרה – 100%.

כפיפות – ראש המועצה.
תיאור התפקיד

 • ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של תקציב והדו"חות הכספיים, מהווה הסמכות המקצועית ברשות בנושאים הכספיים, והכל בכפוף להוראות הדין.

תחומי אחריות

 • גיבוש מדיניות הרשות בנושא כספים.
 • ניהול המשאבים הכספיים של הרשות.
 • ניהול מערך החשבונות של הרשות.
 • ייצוג עמדת יחידת הכספים (בישיבות פנימיות) ועמדת הרשות (בפורומים חיצוניים).
 • ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והכנה של הדו"חות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים.
 • גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות המקומית בהתאם למדיניות ובכפוף להוראות הדין, וביצוע מעקב אחר מימושו.
 • ניהול המשאבים הכספיים של הרשות לרבות מערך הגבייה, ההוצאה לשכר והרכש.
 • פיקוח על הוצאות ובקרה תקציבית לצורך שמירה על איזון תקציבי בין הכנסות להוצאות.
 • עבודה שוטפת מול משרדי הממשלה השונים ופיקוח על מיצוי המקורות התקציביים מכלל משרדי הממשלה המעבירים תקציב לרשות.
 • אחריות ובקרה על תקציבית על עלויות השכר של עובדי הרשות.
 • אחריות ובקרה על תהליך הזמנת רכש.
 • אחריות על מערך ביטוחי הרשות.
 • ניהול מחלקות הגבייה, השכר, הרכש והנהלת חשבונות.
 • ניהול צוות עובדים.

 

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מן התחומים הבאים:

כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מנהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

או

בעל תואר אקדמאי אחר, שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומית בהצלחה וזכאי לקבל תעודה על כך.

דרישות ניסיון תעסוקתי וניהולי

ניסיון תעסוקתי

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי בתחום הכספים וגזברות כגון: ניהול חשבונות, הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו"חות כספיים וכדומה.

ניסיון ניהולי

לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי, הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו"מ, בנייה וניהול תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או עקיף של צוות עובדים בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות.

ניסיון ניהולי חלופי במכרז פומבי בלבד

מתייחס למי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון התעסוקתי, בתפקיד מקצועי עצמאי ברמת מנהל מחלקה ומעלה (בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידום). יובהר, כי שנות הניסיון שתילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית.  מובן, כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישת הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

מועמד שנבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחויב להשתתף בקורס גזברים ברשויות המקומיות בתוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים הקיימים ומפורטים בחוזר המנכ"ל 2011/1.

 

דרישות נוספות:

 • שפות – עברית ברמה גבוהה, יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 • יישומי מחשב – ידע מתקדם בעבודה עם מחשב ושליטה מלאה ביישומי OFFICE.
 • יכולת הצגה בפני קהל – וועדות ציבוריות, משרדי ממשלה, מליאת המועצה וכד'.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות לא שגרתיות
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 • יכולת הובלה והנעת צוות עובדים
 • יכולת התמודדות עם לחץ

 

 

כישורים אישיים

 • יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, ייצוגיות.

הערות :
מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: www.beer-tuvia.org.il  למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • המועמדים שעומדים בתנאי הסף יידרשו לעבור מבחן במכון מיון.
 • ניסיון מקצועי וניהולי – יש לצרף אישורים הכוללים תאריכים, אחוז משרה ופירוט התפקיד.
 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי קבלה לעבודה.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: _1.9.2022.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       בכבוד רב,

 

  קובי אביבי
ראש המועצה
                                                             

Skip to content