דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 09/2022 מפקח/ת רישוי עסקים- קובץ מונגש

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 09/2022

  למועצה אזורית באר טוביה דרוש/ה – מפקח/ת רישוי עסקים

 

תיאור תפקיד:

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים.

עיקרי התפקיד:

 • בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
 • בקרת עמידת העסק בדרישות והוראות הדין הקיים.
 • אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראת הדין הקיים.
 • תיעוד פעילות הפיקוח.

 

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • השכלה תיכונית – 12 שנו"ל.
 • המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.
 • המפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב' – קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי המזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות) לא יאוחר משנתיים מיום מינויו.

 

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון מקצועי – לא נדרש. (יתרון)
 • ניסיון ניהולי – לא נדרש. (יתרון)

 

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת אופיס.
 • רישיון נהיגה – בתוקף.
 • רישום פלילי – ללא הרשעה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מפקח.
 • גיל העובד – 21 ומעלה.
 • אזרח/תושב קבע בישראל.

 

מאפייני העשייה:

 • ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים במועצה.

 

היקף משרה: 100% משרה.

 

דירוג: מנהלי 6-8, מח"ר 36-38.

 

כפיפות: מנהלת רישוי וקידום עסקים במועצה.

 

 

 

          הערות:

 • מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il
 • למייל: drushim@beer-tuvia.org.il
 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 6.2022.

 

 

בברכה,

קובי אביבי

ראש המועצה

Skip to content