דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 11/2022 חברה לפיתוח מ.א באר טוביה דרוש/ה מנהל תשתיות תיעול, מים וביוב

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 11/2022 חברה לפיתוח מ.א באר טוביה דרוש/ה מנהל תשתיות תיעול, מים וביוב

 

 

 

 

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 11/2022

  חברה לפיתוח מ.א באר טוביה דרוש/ה

מנהל תשתיות תיעול, מים וביוב

תיאור תפקיד:

אחראי על תכנון, ליווי ופיקוח על עבודות התשתיות בתחומי תיעול, מים וביוב ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בהנדסה אזרחית באחד או יותר מהתחומים הבאים: תשתיות, מים, אינסטלציה.

מהנדס אינסטלציה – יתרון.

 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 או רישום בפנקס ההנדסאים באותם התחומים.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל – ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום המים או הביוב או האינסטלציה. עבור הנדסאי רשום – 5 שנות ניסיון בתחום המים או הביוב או האינסטלציה.

 • ניסיון ניהולי

ניסיון ניהולי של צוות עובדים בכפיפות ישירה או עקיפה של שנה אחת לפחות.

דרישות נוספות:

 • היכרות עם תוכנת האופיס ותיב"מ.
 • מערכת רישוי זמין ותוכנות קאד – יתרון.
 • שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.

מאפייני העשייה:

 • יכולות ארגון, תיאום ובקרה.
 • קפדנות ודייקנות בביצוע.
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי.
 • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
 • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.
 • יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות.
 • סמכותיות.

 

 

 

 

 • כושר מנהיגות ויכולת הובלה.
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה.
 • עבודה בשטח.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.

היקף משרה : 100% משרה.
דירוג
: 38-40 או חוזה אישי באישור משרד הפנים או חוזה דירוגי אקדמאים/מהנדסים/הנדסאים.

כפיפות: מהנדס המועצה.

            הערות:

 • מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il למייל: drushim@beer-tuvia.org.il
 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.

                    ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 2.6.2022.

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                 בכבוד רב,                                                                                               קובי אביבי                                                                               
יו"ר החברה לפיתוח                                                                                                               

Skip to content