דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 2022/26 לעמותת הספורט מועצה אזורית באר טוביה דרושים.ות מאמנים.ות בענפי הספורט ותפקידים נוספים בשכר

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 2022/26
לעמותת הספורט מועצה אזורית באר טוביה
דרושים.ות מאמנים.ות בענפי הספורט ותפקידים נוספים בשכר
תיאור התפקידים:
כדורסל
▪ מנהל.ת נבחרת כדורסל בוגרים
▪ מאמן.נת כדורסל בוגרים – ליגה א'
▪ מאמן.נת כדורסל נשים – ליגה ארצית
▪ מאמן.נת כדורסל קטסל בנים – 3 קבוצות
▪ מאמן.נת כדורסל ילדים ב'
▪ מאמן.נת כדורסל ילדים א'
▪ מאמן.נת כדורסל נערים ב'
▪ מאמן.נת כדורסל נערים א' ו/או נוער
▪ מאמן.נת כדורסל קטסל בנות
▪ מאמן.נת כדורסל ילדות
▪ מאמן.נת כדורסל נערות ב'
▪ מאמן.נת כדורסל נערות א'
ענפי ספורט נוספים
▪ מאמן.נת טניס שולחן – 2 קבוצות
▪ מאמן.נת כדור רשת
▪ מאמני.ות שחייה – נבחרות
▪ מדריכי.ות שחייה
▪ מדריכי.ות הידרותרפיה
▪ מדריכי.ות חדר כושר
דרישות התפקיד:
מאמן.נת או מדריך.כה מוסמך בענף הספורט עליו הוא מופקד.ת, בהתאם לקבוע בחוק הספורט.
השכלה:
תעודת מדריך.ה מאמן רלוונטי לתפקיד.
כפיפות: לממונה מחלקת הספורט.
היקף משרה: במסגרת התקציב המאושר על פי צרכי המערכת ולפי שעות.
דירוג ודרגה: מדריך.ה שעתי בהתאם לדירוג חינוך משלים / שעתי / משרתי )משרות חלקיות(.
כישורים אישיים:
▪ בעל יכולת הישגית וייצוגיות בהדרכה/אימון.
▪ יכולת ליצור ולקיים קשר בינאישי.
▪ יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
▪ יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
▪ יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, בסופי שבוע ובימי חול המועד.
▪ יכולת להדריך ולהעשיר בתחומים ערכיים, חברתיים, קהילתיים.
רישום פלילי:
אישור המשטרה כי אין מניעה להעסיק בגיר במוסד חינוכי.
הערות:
▪ מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה
של המועמד לעובדים המועסקים במועצה/עמותה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(
ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה:
drushim@beer-tuvia.org.il :למייל www.beer-tuvia.org.il
▪ בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
▪ בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם
המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
▪ תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי
הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
▪ פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 8509776-08.
▪ בהגשת מועמדות, יש לציין את המשרה עליה הנך מבקש/ת להתמודד )ניתן להתמודד ליותר ממשרה
אחת(.
▪ בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של
המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(, לא תידון.
▪ ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 2022/07/28.

בכבוד רב,
קובי אביבי
יו"ר העמותה

Skip to content