דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כא 22/2022, פקח/ית רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחניה- מונגש

 

מכרז פנימי/חיצוני כא 22/2022

למועצה האזורית באר טוביה

דרוש/ה

פקח/ית רב תכליתי אכיפה, פיקוח וחניה

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז 1977

 

תיאור התפקיד:

 • שיפור איכות החיים של התושבים תוך נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים/עסקים נאותה באמצעות אכיפה של חוקים ושל מכלול חוקי העזר ברשות המקומית.
 • שמירת הסדר הציבורי ומניעת כאוס התנהגותי, העלול לפגוע באיכות החיים של תושבי המועצה, בכל הקשור בניהול ובפיקוח על המפג"שים ביישובים בהתאם להוראות והנחיית הממונה על איכות הסביבה.
 • אחריות להפעלת הפיקוח באזור עליו הוא מופקד תוך תיאום עם הממונה ועפ"י הוראותיו, בהתאם לצרכי המועצה למדיניותה וחוקי העזר השונים.
 • אחריות לאכיפת חוקי העזר העירוניים והחוקים בכללם באזור עליו הוא מופקד.
 • מתן ברירות קנס בהתאם למדיניות המועצה וחוקי העזר השונים בכללם קנסות חניה.
 • למועצה שמורה הזכות לנייד את הזוכה במכרז בהתאם לצרכי המחלקה לאזור אחר.
 • ביצוע איסוף גזם ופסולת גושית ברכב ייעודי (עגלה נגררת) במקומות שלא נאסף.
 • כל מטלה שתוטל ע"י הממונים.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • 12 שנות לימוד לפחות.
 • רישיון בתוקף נהג מעל שנתיים, ניידות עצמית חובה.
 • יכולת לעבוד בתנאי לחץ.
 • נכונות לעבודה במשמרות ובשעות בלתי רגילות.
 • תעודת יושר (היעדר רישום פלילי) מהמשטרה.

 

היקף משרה: 100% למשרה, בהתאם לצורכי העבודה.

כפיפות: לממונה על איכות הסביבה.

תנאי העסקה: דירוג מנהלי (8+) 6-8 או דירוג המח"ר (38+) 36-38

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית, סדר וניקיון, הבנה ותפיסה, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, כושר למידה, תכונות ניהול וארגון, נשיאת אחריות, יכולת עבודה בצוות.

 

הערות:

 • מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il

למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד כשיר לביצוע התפקיד.
 • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור
  (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 8.9.2022.

 

     

           בכבוד רב,

           קובי אביבי

                                                                                                  ראש המועצה

 

Skip to content