דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 29/2022 למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול- מונגש

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 29/2022

למועצה האזורית באר טוביה דרוש/ה

מנהל/ת יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול

 

תיאור התפקיד:

מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול.

לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות מסייע לממונה חירום ביטחון ברשות המקומית בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבי חירום, באמצעות פעולות כמו הנגשת חומרי הסברה לקהילה, שמירה על רצף הקשרים עם קהלי יעד של תכניות הרשות, סיוע בחיבורים בין המשטרה וגורמי החירום והסיוע לקהילה, והפעלת מערך מתנדבים, ותיאום ממשקי עבודה מול ממונה שירותי חירום ובטחון ברשות המקומית.

השכלה ודרישות מקצועיות:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מדעי המדינה.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות וניסיון:

ניסיון מקצועי:

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: שנת ניסיון אחת לפחות באחד או יותר מהתחומים

הבאים:  הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.

עבור הנדסאי רשום: שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

עבור טכנאי רשום: שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

ניסיון ניהולי:

שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

 

 

 

דרישות נוספות:
היכרות עם תוכנות ה- OFFICE , אינטרנט.

העדר עבר פלילי.

העדר רישום עבירות מין.

מקום מגורים: עדיפות לתושב המועצה או מתגורר בסמיכות לרשות המקומית.

היקף משרה100% משרה.

דרוג ודרגה: דירוג מח"ר 37-39 או דרוג חינוך חברה ונוער.

כפיפות:

כפיפות מנהלתית למנהל אגף לחינוך חברתי וקהילתי .

כפיפות מקצועית לממונה חירום ביטחון ברשות וגורמי מקצוע במשרד לקידום קהילתי וברשות

למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

הערות:

מועמדים העומדים בתנאי הסף יגישו מועמדות בצרוף המסמכים הבאים:

  • קורות חיים, תעודות, המלצות ואישורי העסקה הכוללים תאריכים מלאים, פירוט תחומי עיסוק. ניסיון בעבודות תיאום מול מספר רב של גורמים בהתאם לתנאי המכרז.
  • הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה).
  • שאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: beer-tuvia.org.il
  • הגשת מועמדות תבוצע באמצעות דוא"ל לכתובת המייל: drushim@beer-tuvia.org.il
  • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
  • מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
  • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
  • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509842.
  • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה), לא תידון.
  • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 21.8.2022

 

  בכבוד רב,

 

  קובי אביבי
ראש המועצה

 

Skip to content