דלג לתוכן

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 30/2022, דרוש/ה מנהל/ת ארגוני ומקצועי – כל הקבוצות באגודת הפועל באר-טוביה כדורסל- מונגש

 

 

 

מכרז פנימי/חיצוני כ"א 30/2022

לעמותת הספורט באר טוביה

דרוש/ה מנהל/ת ארגוני ומקצועי – כל הקבוצות באגודת הפועל באר-טוביה כדורסל

 

 

תיאור התפקיד:

 

תחום ארגוני-ניהולי

 • טיפוח הקשר הקהילתי בין אגודת הפועל באר-טוביה לקבוצות הבוגרות: גברים ונשים.
 • מתן פתרונות ואוזן קשבת לשחקני האגודה ולהורי השחקנים.
 • אחריות על ארגון, תיאום ובקרה על מערך ההסעות לאימונים ולמשחקים.
 • אחריות על קשרי החוץ של האגודה עם המועצה, הפועל, איגוד הכדורסל, אגודות אחרות.
 • התערבות במצבי לחץ ומשבר.
 • עבודה מול איגוד הכדורסל- רישום שחקנים, הזזת משחקים על-פי צורך, העברות, השאלות, רישום קבוצות, בדיקות רפואיות, אישורים מיוחדים וכיו"ב.
 • עבודה מול אגודות אחרות- הזזה/שינוי משחקים ושעות, תיאום מועדים למשחקי ידידות.
 • אחריות על תחום הגביה שך שחקנים בכל הקבוצות.
 • אחריות על קשר ישיר מול בתי-הספר.
 • אחריות על תחום הפרסום והמדיה.
 • סיוע להנהלת מחלקת הספורט בתיאום וסנכרון בין כל הקבוצות.
 • עבודה שוטפת מול אבות הבית באולמות הספורט.
 • אחריות על נושא הביגוד באגודה, לכלל הקבוצות.
 • אחריות על שוברי השיפוט באגודה.
 • בדיקה, מעקב ואישור של דיווחי שעות של מאמנים והעברת הדיווח למחלקת השכר.

 

תחום מקצועי

 • פיקוח מקצועי שוטף על כלל מאמני קבוצות הכדורסל באגודה.
 • בניית תכנית עבודה שנתית ומעקב אחר עמידה בתכנית העבודה- דיווח להנהלת מחלקת הספורט אחת לחודשיים.
 • אחריות על השתלמויות מקצועיות והעשרה למאמנים.
 • קידום שחקנים ופיתוח מערך מצוינות.
 • אחריות על קיום אספות הורים בתחילת העונה, בכל הקבוצות באגודה.
 • אחריות על גיוס של אנשי מקצוע בתחומים: תזונה, אימון מנטאלי, יכולת גופנית.
 • ביצוע משוב למאמנים- לפחות 3 בעונה (תחילת עונה, אמצע עונה וסיום עונה).
 • ייזום, תאום והובלה של מפגשי מאמנים- לפחות 3 בשנה (תחילת עונה, אמצע עונה וסיום עונה).
 • אחריות לפתיחה, ניהול ומעקב של קבוצות הודעות לשחקני והורי הקבוצות באגודה. מענה על שאלות בהתכתבויות, התערבות במקרים של התכתבויות שאינן על-פי ערכי החינוך והספורט באגודה.
 • נוכחות וצפייה ביקורתית במשחקים של קבוצות האגודה.
 • חבר/ה בוועדת המשמעת של האגודה.

 

דרישות התפקיד:

ניסיון– תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות בהדרכה ישירה במסגרות ספורט

בלתי פורמליות. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בניהול ענפים/מחלקות

באגודות כדורסל.

כישורים אישיים-בעל יכולת הישגית וייצוגית בהדרכה/באימון, יכולת לייצר ולקיים קשר בין-אישי,

יכולת לשיתוף פעולה בצוות, יכולת ביטוי בכתב ובעל-פה, יכולת ונכונות לעבוד בשעות לא

שגרתיות בסופי-שבוע ובחול המועד. יכולת להדריך ולהעשיר בתחומים ערכיים, חברתיים

וקהילתיים.

רישום פלילי– אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי

(דרישה לגברים בלבד).

 

השכלה:

תעודת מאמן מוסמך בענף הספורט שעליו הוא מופקד, בהתאם לקבוע בחוק הספורט.

יתרון: השתלמויות וקורסים בתחומים הרלוונטיים לתפקיד זה ממוסד אקדמי ו/או מכון ספורט

ו/או איגוד כדורסל ו/או איגוד מאמני כדורסל.

יתרון: שתי המלצות מאנשי מקצוע בכירים בענף הכדורסל.

כפיפות: להנהלת מחלקת הספורט ו/או לממונה תחום הספורט.

היקף משרה: במסגרת התקציב המאושר עפ"י צרכי המערכת ולפי שעות.

דירוג ודרגה:  מדריך שעתי בהתאם לדירוג חינוך משלים / שעתי / משרתי (משרות חלקיות).

הערות :

מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על

קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים

כאלה) ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: www.beer-tuvia.org.il

למייל: drushim@beer-tuvia.org.il

 • בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות.
 • פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 08-8509776.
 • בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת

משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים

כאלה), לא תידון.

 • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 28.8.2022 בשעה 10:00.

 

 

 

                                                                                 

                                                          בכבוד רב,

 

                                                                                               קובי אביבי                                                                                                       

                                                                                              יו"ר העמותה

Skip to content